دوشنبه 13 مهر 1383

گفتگو با يورگن کلينزمن، سرمربى تيم ملى فوتبال آلمان: ما روز شنبه منتظر يک تيم قوى ايرانى هستيم! ايرنا

يورگن کلينزمن

برلين ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۱۳ / ۰۷ / ۸۳
" يورگن کلينزمن " سرمربى تيم ملى فوتبال آلمان يکشنبه شب در گفت و گوى
اختصاصى با ايرنا در برلين گفت : تيم ملى فوتبال ايران با صدرنشينى در
گروه خود در مسابقات مقدماتى جام جهانى۲۰۰۶ به وضوح قدرت خود را نشان
داده است .
وى باابراز خرسندى از اينکه تيم ملى فوتبال آلمان فرصت يک بازى دوستانه
با قوىترين تيم آسيايى را يافته، در ارزيابى خود از تيم فوتبال ايران
افزود : ما روز شنبه ۱۸( مهرماه ) منتظر يک تيم قوى ايرانى هستيم .
سرمربى تيم ملى فوتبال آلمان با اشاره به بازىهاى ايران در جام جهانى
۱۹۹۸ فرانسه و همچنين بازيهاى ايران براى راهيابى به جام جهانى۲۰۰۶ گفت :
ايران بابرخوردارى ازبازيکنان خوبى همچون مهدوى کيا، دايى وهاشميان توانسته
است خيلى خوب خود را به عنوان يکى از نمايندگان قوى در آسيا نشان دهد.
وى اضافه کرد : اين بدين معنى است که در واقع فوتبال امروز جهان وتيم هاى
مطرح ، بيش از پيش به يکديگر نزديک مىشوند.
کلينزمن گفت : بنابراين ما براى هر حريف خود بطور طبيعى و اتوماتيک وار
ارزش و احترام جدى قايل هستيم .
وى با اشاره به بازى آتى و مهم ايران براى راهيابى به جام جهانى فوتبال
۲۰۰۶ افزود : من فکر مىکنم که براى مربى تيم ملى فوتبال ايران بازى با
آلمان مىتواند نتيجه خيلى با ارزشى براى موفقيت در بازىهاى آينده بدنبال
آورد.
سرمربى تيم ملى فوتبال آلمان درادامه گفت : البته براى ما نيز اين بازى
خيلى مهم است زيرا مااين فرصت را داريم که در خارج از خانه خود بازى کنيم
و اين يک تجربه اى است که براى هر يک از بازيکنان بخصوص بازيکنان جوان تر
از اهميت ويژه اى برخوردار است .
کلينزمن با بيان اينکه وى درحال بازسازى تيم ملى فوتبال آلمان با يک
ترکيب جديد و جوان است ، افزود : ما هم اکنون و گام به گام به دنبال دادن
فرصت به بازيکنان جوان خود هستيم تا خودشان را در تيم ملى آلمان نشان
دهند.
وى گفت : ما اين بازيکنان را به اصطلاح در آب سرد مىاندازيم و طبعا يک
چنين بازى مهمى در تهران نيز تجربه خيلى گرانبهايى براى اين بازيکنان
خواهد بود.
سرمربى تيم ملى فوتبال آلمان با اشاره به حضور بيش از يکصد هزار جمعيت
فوتبالدوست ايران اضافه کرد : اين بازى نه تنها براى بازيکنان جوان ما
بلکه براى بازيکنان مسن تيم آلمان نيز از ارزش و اهميت فراوانى برخوردار
است چون ما در ورزشگاهى بازى خواهيم کرد که سراسرشوروهيجان وفشار براعصاب
و روحيه بازيکنان ما خواهد بود.
وى گفت : طبعا بازى دراين ورزشگاه و آشنائى با فرهنگ و روحيات يک ملت
ديگر براى همه بازيکنان آلمان و بويژه مربى اين تيم ارزش واعتبار ويژه اى
دارد.
کلينزمن اصلىترين مشکل تيم آلمان را در بازى برابر ايران تطبيق روحى
بازيکنان براى بازى کردن در محيطى با بيش از۱۰۰ هزار تماشاچى دانست و
افزود : حتى براى بازيکنان حرفه اى که در استاديوم نيوکامپ بارسلون و يا
ميلان بازى کرده اند، اين جمعيت ، تجربه اى متفاوت است و بايد خودش را اول
از همه با اين محيط تطبيق دهد.
وى اضافه کرد : براى اين امر ما بيش از هر چيزبه حفظ خونسردى خود نياز
داريم تا بتوانيم در اين بازى نهايت کارآيى تيم آلمان را نشان دهيم .
کلينزمن درارزيابى خود درباره اين بازى براى دو تيم ايران وآلمان گفت :
گرچه ما به جهت ميزبانى بازيهاى جام جهانى ۲۰۰۶ اين موقعيت را داريم که
نبايد براى صعود به اين جام تلاش کنيم اما با وجود اين مااز اين فرصت براى
شناخت بازيکنان خود و همچنين کسب آمادگى کلى تيم آلمان بهره بردارى خوبى
خواهيم کرد.
وى گفت : دستيابى به سطح توانائى و رقابتى بازيکنان در زير فشار هيجانى
بيش از يکصد هزارنفر انسان ، تجربه شخصى وتيمى مفيدى هم براى مديران تيم
آلمان وهم براى خود بازيکنان آلمانى است .
کلينزمن اضافه کرد : براى ما مربيان اين مهم است که مشاهده کنيم چطور
بازيکنان تيم آلمان يک چنين جوى را جذب وهضم مىکنند و بااين حال قادر
خواهند بود که به سبک بازى خود نيز وفادار باشند.
سرمربى تيم ملى فوتبال آلمان اضافه کرد : البته موقعيت ما با ايران فرق
مىکند، ما نمىتوانيم اين بازى را به عنوان يک بازى آمادگى براى ورود به
جام جهانى ببينيم در حالى که ايران در راه رسيدن به جام جهانى مىتواند
آمادگىهاى خوبى از اين بازى کسب کند.
کلينزمن درارزيابى خود از تيم ملى فوتبال ايران براى صعود به جام جهانى
گفت : صعود به جام جهانى اصولا کار خيلى سختى است وايران نيزبايد مانند
يک بوکسور از يک چنين مراحل مقدماتى با برنامه ريزى محکم و علمى عبورکند.
سرمربى تيم آلمان گفت : ايران بايد هر بازى را مانند يک بازى نهايى ببيند.
وى افزود : براى ما آلمان ها نيز صعود به جام جهانى همواره سخت بوده است
و ما اميدواريم که ايرانىها نيز به جام جهانى۲۰۰۶ در آلمان راه يابند.
کلينزمن صعود ايران به جام جهانى را امکان پذير دانست وافزود : اما
رقابت ها ونتايج بسيار به يکديگر نزديک است و موفقيت بستگى به عوامل
زيادى دارد، حتى چيزهاى خيلى کوچک .
وى افزود : البته هر تيمى نيز نياز به شانس در بازيهاى مهم دارد و ما
اميدواريم که ايران نيز اين شانس را داشته باشد.
کلينزمن درادامه گفت : تيم ايران بايد يک نکته را فراموش نکند وآن اينکه
تراکم کارايى وقدرتمندى فوتبال امروز جهان بقدرى فشرده وسخت است که همه
تيم ها بشدت نزديک به هم هستند وفاصله ها هر روز کمتر مىشود.
وى درپيش بينى صعود ديگر تيم هاى آسيائى به جام جهانى۲۰۰۶ گفت : من فکر
مىکنم که کره جنوبى و يا ژاپن يقينا به جام جهانى آلمان صعود خواهند کرد
زيرا در جام جهانى اخير عالى بازى کردند.
کلينزمن پيرامون گلايه برخى رسانه هاى ورزشى ايرانى از ابراز شادمانى
بيش ازحد وى دربازى جام جهانى۱۹۹۸ فرانسه برابرتيم ملى ايران بعد از زدن
گل پيروزى گفت : من بالاترين ارزش را براى تيم ملى هرکشور و کشور و همينطور
تيم ملى فوتبال ايران قائل هستم .
وى افزود : شادى من بعد از گلى که به ايران زدم ، به دنبال فشار سنگين
رسانه هاى خودى در جام جهانى بود که به ما تحميل شد چون اين پيروزى تحقق
انتظاراتى بود که ما از خود داشتيم .
کلينزمن اضافه کرد : ما در آن مقطع زمانى مىخواستيم به فينال برسيم و
يک سرى موانع سنگين وسختى در راه ما گذاشته شده بود که اصلا ربطى به رقباى
ما نداشت .
وى گفت : وقتى که شما يک چنين موقعيتى را داريد ويک چنين گلى مىزنيد
اصولا آن فشارى که روى آدم است به يکباره از بين مىرود واين ابراز شادى
تاريخى من تنها براى کسب موفقيت بود و نه چيز ديگرى .
کلينزمن پيرامون عکس العمل خود در رابطه با زلزله بم نيز گفت : من
فکر مىکنم اين تصاوير وحشتناکى که از اين زلزله به دنيا ارسال شد همه را
تحت تاثير قرار داد و همدردى همه دنيارا با ملت ايران برانگيخت .
وى گفت : ابعاد فاجعه وحشتناک زلزله بم براى من همچنان هولناک وتاسف بار
است و بازى ما درايران نيز درچارچوب احساس وظيفه انسانى و دوستى مردم
آلمان با مردم ايران است .
کلينزمن درپايان گفت : اگر ما بتوانيم با اين بازى خود کمکى به
بازماندگان اين زلزله کرده باشيم ، بسيار از اين امر خوشحال خواهيم شد.
---------------------------

يوآخيم لو

گزارش ويژه‌ روزنامه‌ي دي ولت؛
يوآخيم لو، دستيار يورگن كلينزمن:
اشتباهات جام جهاني 98 را برابر ايران جبران مي‌كنيم

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس ورزشي - فوتبال
كلينزمن در بازي با ايران با به كار گرفتن بازيكنان جوان تصميم دارد آنها تجربه‌ي خوبي را به دست آورند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در گزارش ويژه‌ي روزنامه‌ي دي ولت آمده است: « يوآخيم لو، دستيار يورگن كلينزمن سرمربي تيم فوتبال آلمان در اين باره گفت:« براي بازي مقابل تيم ملي ايران از چيدمان 2 ـ 4 ـ 4 استفاده خواهيم كرد. ديدار برابر ايران فرصتي مناسبي براي جوانانمان است تا بتوانند برابر صد هزار تماشاگر ايراني تجربه‌ي خوبي كسب كنند. كلينزمن بازي با ايران را فقط آماده‌سازي تيم براي بازي‌هاي جام جهاني 2006 نمي‌داند، بلكه آن را فرصتي براي جوانان مي‌داند كه از اين بازي تجربه كسب كنند. چرا كه سفر به هر كشوري مي‌تواند تجربه‌هاي زيادي را به دست آورند.»

يوآخيم لو و يورگن كلينزمن
يوآخيم لو و يورگن كلينزمن

دستيار كلينزمن درباره‌ي تركيب جديد آلمان گفت:« بازيكناني چون دتمار هامان و اليور نوويل روي نيمكت مي‌نشيند و نفراتي مانند هوث و ورنز به زمين خواهند رفت. تيم ملي فوتبال آلمان در مسابقات جام جهاني 1998 برابر تيم ملي ايران بازي كرد كه در آن بازي مشكلات فراواني داشتيم و اين ديدار مي‌تواند به ما نشان دهد كه مشكلات گذشته‌مان برطرف شده يا نه. كلينزمن روز پنجشنبه تمامي 20 بازيكن انتخابي‌اش را در هتل هيلتون (آزادي) جمع مي‌كند. تيم ملي آلمان در اين روز تمرين خواهد داشت.»

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/12671

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گفتگو با يورگن کلينزمن، سرمربى تيم ملى فوتبال آلمان: ما روز شنبه منتظر يک تيم قوى ايرانى هستيم! ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016