دوشنبه 13 مهر 1383

ينس له من، دروازه بان تيم ملى آلمان: ما نبايد در تهران ببازيم، ايرنا

ينس له من
دروازه بان تيم ملى آلمان بازى با ايران را ماجراجويانه خواند

برلين ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۱۳ / ۰۷ / ۸۳
"ينس له من " دروازه بان تيم ملى فوتبال آلمان که قراراست دربازى روز شنبه
۱۸( مهرماه ) برابر ايران درون دروازه اين تيم قرار گيرد، در مصاحبه با
هفته نامه کيکر گفت : من بازى با ايران را قبل از هرچيز به عنوان يک
مسافرت و بازى ماجراجويانه ارزيابى مىکنم تا يک رويداد کامل وبزرگ ورزشى.
"له من" دراين مصاحبه که درشماره روز دوشنبه کيکر به چاپ رسيده است ، افزود :
ما نبايد درتهران ببازيم .
"له من" پيرامون اينکه آيا اين ديدار مىتواند درتقويت بازىهاى آلمان براى
جام جهانى۲۰۰۶ موثر واقع شود، گفت : من فقط معتقدم که تيم آلمان بايد
دراين بازى پيروز ميدان باشد چون مىخواهم به عنوان نفر يازدهم اين تيم
بازى کنم .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

"له من" که هم اکنون دروازه بان تيم آرسنال قهرمان ليگ انگليس است ، رقيب
سرسخت اليور کان دروازه بان اصلى تيم ملى فوتبال آلمان مىباشد.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/12673

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ينس له من، دروازه بان تيم ملى آلمان: ما نبايد در تهران ببازيم، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016