دوشنبه 13 مهر 1383

مهدوىکيا در مصاحبه با "کيکر": پيروزى تيم ايران مقابل آلمان امکان پذير است، ايرنا

برلين ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۱۳ / ۰۷ / ۸۳
" مهدى مهدوىکيا" ملىپوش فوتبال ايران و هامبورگ آلمان در مصاحبه با
نشريه کيکر گفت : گرچه تيم آلمان در ديدار با تيم هاى اتريش و برزيل نشان
داد که حرکت هاى خوبى را براى بازسازى اين تيم آغاز شده است اما پيروزى تيم
ايران در ديدار مقابل اين تيم امکان پذير است .
وى در ادامه مصاحبه خود با شماره روز دوشنبه اين نشريه افزود : شايد ما
در اين بازى بخت کمى براى پيروزى داشته باشيم اما يکصد هزار تماشاگر با
حضور در ورزشگاه ازادى تهران مىتوانند تيم ايران را به بازى خوب تشويق و
ترغيب کنند.
"مهدوىکيا" اضافه کرد : عدم حضور " على دايى " در ديدار مقابل تيم آلمان
عمده ترين مشکل اين تيم است .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وى با بيان اينکه "يورگن کلينزمن " سرمربى تيم ملى فوتبال آلمان محبوب
ملت ايران است ، افزود : گرچه مردم ايران عاشق فوتبال هستند اما فوتبال
ايران در مقايسه با تيم هاى اروپايى متفاوت است .
ديدار دوستانه تيم هاى ملى فوتبال ايران و آلمان روز شنبه ۱۸ مهرماه
جارى در مجموعه ورزشى ازادى تهران برگزار خواهدشد.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/12675

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مهدوىکيا در مصاحبه با "کيکر": پيروزى تيم ايران مقابل آلمان امکان پذير است، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016