چهارشنبه 15 مهر 1383

کمک مربى تيم ملى آلمان: بازى بسيار هيجان انگيزى باتيم ايران خواهيم داشت

يوآخيم لوو

برلين ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۱۵ / ۰۷ / ۸۳
"يوآخيم لوو" کمک مربى تيم ملى فوتبال آلمان روز چهارشنبه در مصاحبه
با شبکه تلويزونى "ان .ت .فا" آلمان گفت : من پيش بينى مىکنم که بازى روز
شنبه ما برابر ايران بازى بسيارهيجان انگيزى باشد.
وى درادامه افزود : اين درحالى است که ما از فوتبال ايران چيز زيادى
نمىدانيم .
"لوو" اضافه کرد : ما با سبک فوتبالى مثل برزيل کاملا آشنا بوديم اما از
سبک فوتبال ايران اطلاع درستى نداريم .


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وى درپايان گفت : ما به يک کشورى مىرويم که فرهنگ بسيار ناشناخته اى
براى ما دارد.
دو تيم ملى ايران وآلمان قرار است روز شنبه ۱۸(مهرماه) در ورزشگاه
آزادى برابر يکديگر قرار گيرند.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/12773

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'کمک مربى تيم ملى آلمان: بازى بسيار هيجان انگيزى باتيم ايران خواهيم داشت' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016