پنجشنبه 16 مهر 1383

ميرزاپور: نبايد گل بخورم، ايران ورزشي

ميرزاپور

«بازى مقابل آلمان خيلى هيجان انگيز است. آن هم جلوى صدهزار تماشاچى.» اين اولين جمله ميرزاپور است، دروازه بانى كه حسابى محك مى خورد. ميرزاپور مى گويد: «تمام سعى خودم را مى كنم تا از ستاره هاى آلمانى گل نخورم. رحمان و نصرتى هم كه باشند، بيشتر مطمئن هستم.»

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

از نظر دروازه بان تيم ملى يك نتيجه خوب مقابل آلمان يعنى افزايش روحيه و آمادگى كامل قبل از بازى با قطر، او مى گويد: «حتى يك مساوى هم به ما خيلى كمك مى كند ولى نبايد تمام انرژى خودمان را براى اين بازى بگذاريم چون آن وقت ديگر چيزى براى قطر نمى ماند!»

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/12804

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ميرزاپور: نبايد گل بخورم، ايران ورزشي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016