پنجشنبه 16 مهر 1383

در حاشيه ورود اعضاى تيم ملى فوتبال آلمان به تهران، ايرنا

تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۱۶ / ۰۷ / ۸۳
اعضاى تيم ملى فوتبال آلمان ساعت ۳۵ / ۱۴ دقيقه روز پنجشنبه وارد **
فرودگاه تهران شده و به دليل ازدحام بيش از حد مردم موفق نشدند از سالن
ورودى عادى به محل اقامت خود بروند لذا از پاويون انتقال داده شدند.
ورود عکاسان ، فيلمبرداران و خبرنگاران رسانه ها به سختى انجام **
شد زيرا حراست فرودگاه فقط به عکاسان و خبرنگارانى که از قبل اسامى خود
را اعلام کرده بودند، اجازه ورود براى تصويربردارى و مصاحبه دادند.
ازدحام جوانان پرشور و علاقه مند به فوتبال در فرودگاه به حدى بود **
که بسيارى از آنان سوار بر دوش يکديگر به محل ورود بازيکنان فوتبال
آلمان نگاه مىکردند.
نيروى انتظامى به منظور حفظ امنيت اعضاى تيم ملى فوتبال آلمان ، **
هم در داخل سالن ورودى پروازهاى خارجى و همچنين بيرون از سالن حضور
داشت .
مردم و جوانان حاضر در فرودگاه مرتب شعار " کلينزمن ، کلينزمن " **
سرمىدادند.
بسيارى از مردمى که براى تماشاى اعضاى تيم فوتبال آلمان به سالن **
فرودگاه آمده بودند، دوربين هاى فيلمبردارى شخصى خود را همراه داشتند تا
بتوانند از اين مراسم تصويربردارى کنند.


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

چهار دستگاه اتوبوس توريستى که قرار بود اعضاى تيم فوتبال آلمان **
را از فرودگاه به محل اقامت آنان ( هتل آزادى ) انتقال دهند، پس از دو
بار دور زدن در جلوى در سالن مستقر شدند اما پس از گذشت حدود نيم ساعت
و همزمان با انتقال بازيکنان از پاويون به محل اقامتشان ، به دستور
ماموران نيروى انتظامى محل خود را ترک کردند.
مسافران ايرانى که از خارج وارد فرودگاه مهرآباد شده بودند، به **
دليل ازدحام مردم براى استقبال از اعضاى تيم فوتبال آلمان ، به سختى از
سالن فرودگاه خارج مىشدند.
بسيارى از عکاسان و فيلمبرداران که به دليل نداشتن کارت مخصوص ، **
موفق به ورود به سالن اصلى براى تصويربردارى از اعضاى تيم فوتبال آلمان
نشده بودند فقط از ازدحام مردم در مقابل در سالن ورودى فيلم و عکس تهيه
کردند.
سالن ورودى پروازهاى خارجى در فرودگاه مهرآباد تهران به طور کامل **
پر شد و عده اى از مردم در بيرون سالن حضور داشتند.
تعدادى از جوانان وقتى فهميدند که محل اقامت اعضاى تيم فوتبال **
آلمان هتل آزادى است ، براى عزيمت به محل اقامت بازيکنان تيم آلمان از
آژانس تاکسى مستقر در فرودگاه ، خودرو رزرو کردند.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/12814

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'در حاشيه ورود اعضاى تيم ملى فوتبال آلمان به تهران، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016