جمعه 17 مهر 1383

بکن باوئر جمعه وارد تهران مىشود، ايرنا

برلين ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۱۶ / ۰۷ / ۸۳
فرانس بکن باوئر نايب رييس فدراسيون فوتبال آلمان روز جمعه وارد تهران
مىشود.
بکن باوئر روز پنجشنبه درگفت وگوى کوتاه با ايرنا دربرلين ضمن تاييد
اين خبر افزود : من ازاينکه بعد از۳۲ سال دوباره به ايران سفر مىکنم
خوشحال هستم .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بکن باوئر آخرين بار در سال۱۹۷۲ به همراه تيم بايرن مونيخ براى يک
بازى دوستانه به تهران سفر کرده بود.
بازيکن و مربى سابق تيم ملى آلمان هم اکنون به عنوان مفسر شبکه ZDF
آلمان قرار است تحليلگر ديدار روز شنبه تيم هاى ايران و آلمان باشد.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/12823

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بکن باوئر جمعه وارد تهران مىشود، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016