جمعه 17 مهر 1383

مطبوعات آلمان استقبال ايرانىها از تيم ملى اين کشور را حيرت آور خواندند، ايرنا

برلين ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۱۷ / ۰۷ / ۸۳
استقبال گرم هزاران ايرانى درفرودگاه مهرآباد تهران بازتاب گسترده اى
در رسانه ها و مطبوعات روز جمعه اين کشور داشت .
روزنامه دى ولت نوشت : آخرين بارى که تيم ملى آلمان باچنين استقبال
پرشورى روبرو شد، پس از دستيابى به نايب قهرمانى جام جهانى درسال۲۰۰۲
بود.
دى ولت افزود : اما اين بىسابقه است که از يک تيم خارجى دريک کشور
ديگر چنين استقبالى بعمل آيد.
اين روزنامه همچنين نوشت : بيش از چهار هزار نفر درفرودگاه مهر آباد ،
شعار آلمان ، آلمان سر داده بودند.
روزنامه برلينر سايتونگ نيز با درج گزارشى دراين زمينه تحت عنوان
"استقبال حيرت آور"، نوشت : دراين استقبال پرشور هزاران ايرانى براى
اعضاء تيم ملى آلمان هورا مىکشيدند .


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين نشريه آلمانى افزود : نيروهاى امنيتى به سختى توانستند اعضاء تيم
ملى آلمان رابايک اتوبوس بزرگ از فرودگاه به خارج منتقل کنند .
شبکه هاى تلويزيونى و ديگر مطبوعات آلمان نيز به اين مناسبت با درج
گزارش هاى مختلف به انعکاس ورود تيم ملى اين کشور به ايران پرداختند.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/12856

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مطبوعات آلمان استقبال ايرانىها از تيم ملى اين کشور را حيرت آور خواندند، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016