جمعه 17 مهر 1383

ابراز شگفتى يوآخيم لوو، کمک مربى آلمان از استقبال علاقه مندان به فوتبال در تهران، ايرنا

برلين ، خبرگزارى جمهورى اسلامى۱۷ / ۰۷ / ۸۳
"يوآخيم لوو" کمک مربى تيم ملى فوتبال آلمان در پى استقبال پرشور علاقه
- مندان به فوتبال به هنگام ورود اين تيم به تهران گفت : به هنگام حضور
در فرودگاه مهراباد ما شگفت زده شده ايم و فکر مىکرديم مگر ما قهرمان جهان
شده بوديم که چنين استقبالى از ما بعمل مىآيد.


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

روزنامه بيلد درشماره روز جمعه خود به نقل از "لوو" افزود : هيجان و
ابراز شادمانى مردم ايران از ديدن بازيکنان تيم آلمان برايمان بسيار غير
منتظره بود .
"بيلد" در ادامه به نقل از"کريستيان ورنز" مدافع تيم ملى فوتبال آلمان
نيز نوشت : يک چنين صحنه هايى عجيبى را تاکنون نديده بودم .
وى گفت : من واقعا شوکه شدم و تحت تاثير استقبال ايرانىها قرارگرفتم .

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/12858

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ابراز شگفتى يوآخيم لوو، کمک مربى آلمان از استقبال علاقه مندان به فوتبال در تهران، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016