شنبه 18 مهر 1383

آخرين تداركات براى برگزارى ديدار با شكوه، کوتاه از بازي امروز، ايران ورزشي

سه بر يك
تمرين ديروز تيم ملى چهار تماشاگر نسبتاً ويژه داشت. محمد مايلى كهن، دكتر زادمهر (عضو هيأت مديره پرسپوليس)، هادى طباطبايى و هادى مهدوى كيا ديروز تمرين ملى پوشان ايران را از نزديك ديدند. حضور سه پرسپوليسى و يك استقلالى بار پرسپوليسى سكوها را بالا برده بود.

تست
امروز قرار است بازى ايران- آلمان به طور زنده از اسكوربورد ورزشگاه آزادى پخش شود. به همين دليل ديروز در جريان تمرين تيم ملى ايران در آزادى، بازى بسكتبال ايران- چين زنده از اين اسكوربورد پخش شد. حامد حدادى و جابر روزبهانى با آن قد و قواره شان و در آن اسكوربورد عظيم، نه مثل بچه غول كه خود غول بودند.

جايگاه جديد
جايگاه خبرنگاران ورزشگاه آزادى كه جاى محدودى دارد امروز حتى يك خبرنگار آلمانى را هم در خود نمى بيند. مسؤولان ورزشگاه قسمتى از طبقه اول ورزشگاه را براى خبرنگاران و همراهان آلمان تفكيك كرده اند تا ايرانى ها وارد آن نشوند.

گزارشگر احتمالى
بازى ايران- آلمان را احتمالاً پيمان يوسفى گزارش مى كند. اين گزارشگر صدا و سيما ديروز به آزادى آمده بود و امكانات صوتى و تصويرى جديد را نگاه مى كرد.

برنامه
دور و بر زمين چمن ورزشگاه آزادى ۴-۵ باند اندازه در يخچال گذاشته اند كه قرار است با اين باندها در بين دو نيمه ايران- آلمان و قبل از آن ورزشگاه را بتركانند! اين باندها در كنار امكانات رقص نور قرار دارند و علاوه بر پخش آهنگ، قرار است نورهاى رنگارنگ نيز در هوا برقصند تا تماشاگران سرگرم باشند.

خاك فوتبال!
گزارشگران صدا و سيما و تمام شبكه هاى راديو و ماهواره يى و ... داخلى بايد از طبقه دوم بازى را گزارش كنند. آنها بايد در جايگاه طبقه دوم مستقر شوند و بازى را از فاصله يى دور ببينند. اين جايگاه مدت هاست فقط خاك خورده اما به خاطر استقبال زياد از اين بازى، حالا بايد گزارشگران خاك اين جايگاه را بخورند!

جاسوس آلمان ها
خبرنگاران ZDF كنجكاوتر از خبرنگاران ايرانى هستند. آنها با چشم هايى كه از حدقه بيرون زده به دقت تمرين تيم ملى را زير نظر داشتند. خبرنگاران مدام با دست به هم اشاره مى كردند و حرف هاى درگوشى به هم مى گفتند. بعضى از خبرنگاران ايرانى هم مى گفتند: «نكند اينها جاسوس آلمان ها باشند!»

ZDF كنار نيمكت
يك نگاه به نيمكت ذخيره هاى ورزشگاه آزادى شما را متوجه يك تغيير كوچك مى كند. كنار يكى از نيمكت ها يك جايگاه شيشه يى تعبيه شده كه مسؤولان ورزشگاه مى گفتند اين جايگاه مخصوص گزارشگر و مفسر شبكه «ZDF» است.

تجمع جلوى آزادى
تمرين ديروز تيم ملى در ورزشگاه آزادى خلوت تر از هر زمان ديگرى بود. مأموران هيچ تماشاگرى را به محل تمرين راه نمى دادند و همين مسأله باعث تجمع هواداران جلوى در ورودى ورزشگاه شده بود. البته خبرنگاران خيلى راحت مى آمدند و مى رفتند.

چند خانم در ورزشگاه
در حالى كه مأموران اجازه ورود هواداران را به ورزشگاه نمى دادند روى سكوها حضور چند خانم خيلى جلب توجه مى كرد. آنها با اجازه مسؤولان ورزشگاه از نزديك كار ملى پوشان را تماشا مى كردند تا ثابت كنند كه بانوان هم علاقه وافرى به فوتبال دارند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ديرتر از هميشه
ديروز تمرين تيم ملى در آستانه بازى با آلمان ديرتر از هر روز ديگرى برگزار شد. ملى پوشان طبق اعلام قبلى برانكو ايوانكوويچ رأس ساعت ۱۶:۴۵ تمرين خود را آغاز كردند تا به بازى زير نور عادت كنند. تمرين روز گذشته ملى پوشان مثل هميشه تكرارى بود و بازيكنان با روحيه بالايى زير نظر برانكو كار كردند.

نور به مقدار كافى!
ورزشگاه آزادى هيچ چيزى كم و كسر ندارد. وجود تجهيزات كامل در ورزشگاه همه خبرنگاران را تا حدودى شگفت زده كرده بود. مخصوصاً از نظر نور، آزادى هيچ مشكلى ندارد. ديروز ملى پوشان على رغم تاريكى هوا خيلى راحت تمرين كردند و ديگر كسى با اعتراض به برانكو نمى گفت: «بابا اينجا تاريكه».

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/12883

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آخرين تداركات براى برگزارى ديدار با شكوه، کوتاه از بازي امروز، ايران ورزشي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016