شنبه 18 مهر 1383

فريب نخوريم بازى با قطر مهمتر از بازى با آلمان است، ايران ورزشي

بازى با آلمان نقطه عطفى در فوتبال ايران محسوب مى شود. يك بازى دوستانه مهم كه حداقل در ۲۵ سال اخير نمونه نداشته است. اين بازى منافع فنى و غير فنى زيادى نصيب فوتبال ايران مى كند. نيمى از بازيكنان آلمان جزو ستارگان مطرح فوتبال جهان هستند و با توجه به اينكه آلمان ها با جديت براى جام جهانى ۲۰۰۶ تدارك مى بينند، تجربه خوبى براى بازيكنان ايران است كه خودشان را در برابر چنين تيمى محك بزنند. اين بازى اما نبايد بازى ايران - قطر را تحت الشعاع قرار دهد. ديدار مهمى كه براى ايران سرنوشت ساز است و اهميتى به مراتب بالاتر دارد. نوع مواجهه با بازى ايران - آلمان اما حكايت از اين قضيه نمى كند و بيشتر نوعى سردرگمى را نشان مى دهد. طرح سؤالاتى از قبيل «آلمان را مى بريم يا مى بازيم» ، «ببازيم چه مى شود، ببريم چه مى شود» ، «چطور بازى كنيم و كى بازى كند كه ببريم يا نبازيم» و... از سوى رسانه ها و مسؤولان و پاسخ هايى كه بعضاً به اين سؤالات داده مى شود به نوعى از غفلت ما از بازى با قطر حكايت مى كند، اما واقعيت چيز ديگرى است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در اينكه نتيجه بازى با آلمان حداقل در پرستيژ فوتبال ايران تأثير زيادى دارد و نوع نگاه جهانيان را نسبت به فوتبال ايران تنظيم مى كند شكى نيست اما منطق چيز ديگرى را مى گويد. اين بازى در فاصله چهار روز قبل از بازى حساس با قطر فارغ از نتيجه آن فرصتى براى آماده سازى بيشتر تيم ملى و هماهنگى بيشتر بازيكنان محسوب مى شود. برد در اين بازى ما را به جايى نمى رساند و باخت در آن باعث محروميتمان از هيچ پاداش يا موقعيتى نمى شود. بازى با آلمان تنها يك بازى تداركاتى جدى و البته سخت است كه مى تواند باعث محك خوردن تيم ايران در شرايط دشوار شود. به همين دليل نه بايد برد در اين بازى ما را مغرور كند و نه باخت آن در روحيه بازيكنان تأثير منفى بگذارد و در روند آماده سازى تيم خللى ايجاد كند. اين بازى بخشى از برنامه آماده سازى تيم ايران در راه رسيدن به جام جهانى است كه در آستانه يك بازى مهم و سرنوشت ساز مى تواند فرصتى به مربيان تيم ملى بدهد تا برنامه هاى خود را در شرايط سخت پياده كنند. به همين دليل ارايه يك بازى منطقى و قابل قبول حتى اگر نتيجه آن باخت باشد، بيش از هر چيز ديگرى ارزش دارد. پس انتظار مى رود واكنش هاى بعد از بازى هم با توجه به همين شرايط انجام شود. يادمان نرود كه بازى با قطر اهميتش به مراتب بيشتر از بازى با آلمان است.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/12884

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'فريب نخوريم بازى با قطر مهمتر از بازى با آلمان است، ايران ورزشي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016