شنبه 18 مهر 1383

گزارش خبرنگار ايسنا از ورزشگاه آزادي؛ ورزشگاه ساعت 17 پر شد، يك دقيقه سكوت براي قربانيان بم

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس ورزشي
ساعت 17، ورزشگاه آزادي پر شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بدون در نظر گرفتن جايگاه ويژه‌ي آلمان، صندلي خالي در ورزشگاه وجود ندارد.
هواداران آلماني با به رقص درآوردن پرچم كشورشان درميان انبوه هواداران ميزبان، تيم كشورشان را تشويق مي‌كنند.
دقايقي پيش تماشاگران به احترام قربانيان زلزله بم يك دقيقه سكوت كردند.
تماشاگران ايراني و آلماني در جايگاه ويژه از يكديگر جدا هستند. ميزبان جلوتر از آلماني‌ها نشستند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/12900

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گزارش خبرنگار ايسنا از ورزشگاه آزادي؛ ورزشگاه ساعت 17 پر شد، يك دقيقه سكوت براي قربانيان بم' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016