يكشنبه 19 مهر 1383

وزنه بردارى جوانان آسيا: تيم ايران قهرمان شد، ايرنا

تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۱۹ / ۰۷ / ۸۳
تيم وزنه بردارى جوانان ايران براى دومين سال پياپى عنوان قهرمانى
مسابقات وزنه بردارى جوانان آسيا را به خود اختصاص داد.
در اين مسابقات که با حضور تيم هاى مختلف قاره کهن در شهر جيانگ ماى
تايلند برگزار شد، پس از تيم ايران که با کسب۶۱۰ امتياز / ۶ مدال
طلا،۱۴ نقره و۴ برنز / بر سکوى نخست ايستاد ، تيم هاى چين و ازبکستان به
ترتيب با۴۸۴ و۴۷۷ امتياز عناوين دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
در اخرين روز اين مسابقات امروز يکشنبه وزنه برداران دسته هاى۱۰۵ و
به اضافه ۱۰۵ کيلوگرم به مصاف هم رفتند که ۳ وزنه بردار کشورمان صاحب يک
مدال طلا ،۵ نقره و۳ برنز شدند.
در رقابت هاى دسته ۱۰۵ کيلوگرم " جواد گوهرىزاده " با حدنصاب مجموع
۵/ ۳۶۷ کيلوگرم / ۱۶۵ به اضافه ۵ / ۲۰۲ / ۳ مدال نقره به گردن اويخت .
دراين دسته وزنه بردار سوريه با حدنصاب مجموع ۳۷۵ کيلوگرم اول شد و
وزنه بردار تايلندى با مجموع ۳۲۰ کيلوگرم بر سکوى سوم ايستاد.
در پيکارهاى وزن به اضافه ۱۰۵ کيلوگرم تيم ايران با دو نماينده به
نام هاى " سجاد انوشيروانى و رشيد شريفى " شرکت کرد که حاصل ان کسب يک
مدال طلا ، دو نقره و۳ برنز بود.


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

" رشيد شريفى " در حرکت يک ضرب اين دسته با زدن وزنه ۱۷۰ کيلوگرم به
مدال طلا دست يافت و در حرکت دوضرب با مهار وزنه ۲۱۰ کيلوگرم و رسيدن به
حدنصاب مجموع ۳۸۰ کيلوگرم دو مدال نقره به گردن اويخت .
" سجاد انوشيروانى " ديگر وزنه بردار کشورمان در دسته به اضافه ۱۰۵
کيلوگرم با حدنصاب مجموع ۵ / ۳۶۷ کيلوگرم / ۱۶۵ به اضافه ۲۵ / ۲۰ / سه مدال
برنز به اردوى ايران به ارمغان اورد.
در اين دسته وزنه بردار چينى با حدنصاب۵ / ۳۸۲ کيلوگرم بر سکوى نخست
ايستاد.
مسابقات وزنه بردارى قهرمانى نوجوانان اسيا اواخر هفته جارى دراين شهر
برگزار خواهدشد.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/12929

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'وزنه بردارى جوانان آسيا: تيم ايران قهرمان شد، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016