جمعه 24 مهر 1383

ايران قهرمان هفتمين دوره‌ي مسابقات وزنه‌برداري نوجوانان آسيا شد؛ سه طلا و شش نقره حاصل تلاش نوجوانان ايران در روز آخر، ايسنا


خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس قهرماني - همگاني
در پايان هفتمين دوره‌ي مسابقات وزنه‌برداري نوجوانان آسيا، تيم ملي وزنه‌برداري ايران به عنوان قهرماني دست يافت.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در آخرين روز مسابقات وزنه‌برداري نوجوانان و آسيا و در وزن ‌٩٤+ كيلوگرم سعيد علي حسيني با به روي سر بردن وزنه‌هاي ‌١٥٠ و ‌١٨٥ كيلوگرمي در حركات يك ضرب و دو ضرب، در مجموع با ركورد ‌٣٣٥ كيلوگرم به ‌٣ مدال طلا دست يافت.
محمد كرم زاده، ديگر وزنه‌بردار ايران با به روي سر بردن وزنه‌ي ‌١٤٥ كيلوگرم در حركت يك ضرب و مهار وزنه‌ي ‌١٧٠ كيلوگرمي در حركت دو ضرب، در مجموع با ركورد ‌٣١٥ كيلوگرم به ‌٣ مدال نقره دست يافت. وزنه بردار قزاقستان نشان برنز گرفت.
در اين وزن سعيد علي حسيني هر ‌٣ ركورد (يك ضرب، دو ضرب، مجموع) نوجوانان آسيا را بهبود بخشيد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در وزن ‌٩٤ كيلوگرم وزنه‌بردار قزاقستان با مجموع ركورد ‌٥/٣٣٢ كيلوگرم ضمن بهبود ‌٣ ركورد نوجوانان آسيا، به مدال طلا دست يافت. محمود نيك جو از ايران با مهار وزنه‌ي ‌٥/١٣٢ كيلوگرم در حركت يك ضرب و به روي سر بردن وزنه‌ي ‌١٦٥ كيلوگرم در حركت دو ضرب، در مجموع با ركورد ‌٥/٢٩٧ كيلوگرم به مدال نقره رسيد، و وزنه‌بردار قرقيزستان با مجموع ركورد ‌٥/٢٧٢ كيلوگرم سوم شد.
در پايان اين رقابت‌ها و در مجموع امتيازي تيم نوجوانان ايران به عنوان قهرماني دست يافت، تيم تايلند دوم شد و چين تايپهدر مكان سوم قرار گرفت.
لازم به ذكر است، تيم ملي جوانان نيز هفته گذشته به عنوان قهرماني آسيا دست يافته بود.

در همين زمينه:

Copyright: gooya.com 2016