چهارشنبه 13 آبان 1383

شطرنج بازان ايران در رقابت هاى جهانى دانشگاه ها حريفان خود را شکست دادند، ايرنا

کوالالامپور، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۱۳ / ۰۸ / ۸۳
شطرنج بازان دانشجوى ايران در چهارمين دوره مسابقات بين المللى
دانشگاه هاى مالزى حريفان خود را شکست دادند.
در اين دوره از مسابقات که در کوالالامپور جريان دارد ، شطرنج بازانى از
دانشجوى کشورهاى ايران ، روسيه ، چين ، ژاپن ، هند ، سرى لانکا ، پاکستان
، فلسطين و مالزى در۹ دور و به روش سوييسى رقابت هاى خود را برگزار مى-
کنند.
مرحله اول اين مسابقات روز سه شنبه در دانشگاه مالايا در کوالالامپور
برگزار شد .
اعضاى تيم اعزامى ايران به اين دوره از مسابقات را مرتضى دربان از
دانشگاه آزاد تهران شمال ، على نيک نداف از دانشگاه نجف آباد ، محسن
شعرباف از دانشگاه آزاد علىآباد کتول ، سيد حامد موسويان از دانشگاه آزاد
رشت و شايسته قادرپور از دانشگاه آزاد اسلامى تهران جنوب تشکيل مىدهند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

عاشور گلمحمدى به عنوان سرپرست و پرى شوقيان به عنوان نماينده دانشگاه
آزاد اسلامى، تيم اعزامى را همراهى مىکند.
صبح سه شنبه دربان ، نيک نداف ، شعر باف و موسويان موفق شدند حريفان
مالزيايى خود را شکست دهند و قادرپور نيز موفق شد بر حريف سرىلانکايى خود
غلبه کند.
در بازيهاى سه شنبه بعدازظهر نيز قادر پور، دربان ، موسويان ، شعرباف و
نيک نداف بر حريفان خود از کشورهاى سريلانکا، هند و مالزى غلبه کردند.
اين دوره از مسابقات تا۸ نوامبر ۱۸( آبان ) ادامه مىيابد.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/13924

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شطرنج بازان ايران در رقابت هاى جهانى دانشگاه ها حريفان خود را شکست دادند، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016