سه شنبه 19 آبان 1383

احمد ناطق نوري به دنبال رياست دو فدراسيون ورزشي، بازتاب

روزنامه «سياست روز» نوشت: سه نفر براي رياست فدراسيون كوهنوردي ثبت‌نام كردند.
به نوشته اين روزنامه، احمد ناطق نوري، سيداحسان‌الدين منصوري و صادق آقاجاني، از جمله اين كانديداها هستند.
در پي كانديداتوري ناطق نوري كه رئيس فدراسيون بوكس و نماينده مجلس هفتم نيز مي‌باشد، باقري، كارشناس مجامع فدراسيون‌هاي ورزشي گفت: مسئله كانديداتوري يك نفر در دو فدراسيون در اساسنامه مجامع، پيش‌بيني نشده و به اين ترتيب، نه اجازه چنين كاري داده شده و نه اين كار منع شده است. در چنين مواردي، رئيس و معاون ورزشي سازمان تربيت بدني، تصميم‌گيري نهايي را انجام خواهند داد.
ناطق نوري همچنين براي تصدي رياست فدراسيون بوكس، نيز بار ديگر ثبت‌نام كرده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/14166

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'احمد ناطق نوري به دنبال رياست دو فدراسيون ورزشي، بازتاب' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016