سه شنبه 19 آبان 1383

در پي مسابقه ندادن چهار شطرنج باز ايراني در المپياد جهاني؛ به تصميم فدراسيون، هر چهار تن از شركت در كليه‌ مسابقات محروم شدند، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس قهرماني - همگاني
مرتضي محجوب، محسن قرباني، شجاعت قانع و امير ملاحي از شركت در كليه‌ي مسابقات داخلي و بين‌المللي محروم شدند.
به گزارش ايسنا، اسدزاده نايب رييس فدراسيون شطرنج اعلام كرد:

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

با توجه به اينكه مرتضي محجوب، محسن قرباني، شجاعت قانع، امير ملاحي بازيكنان اسبق تيم ملي در مسابقات المپياد جهاني شطرنج اسپانيا بدون توجه به دستورات سرمربي تيم ملي از حضور در مسابقه خودداري كرده و باعث لطمه زدن به حيثيت ملي و اهداف فدراسيون شطرنج و سازمان ورزش كشور شده‌اند، به طوري كه اين عمل آنها به عنوان يك اقدام غير متعارف در تاريخ شطرنج كشور تلقي شده و حتي در مسابقات جهاني بي‌سابقه بوده، لذا بنا به مسووليتي كه به عهده من واگذار شده است، اين چهار تن تا تشكيل كميته‌ي انضباطي كه متعاقبا با حضور نماينده سازمان تربيت بدني برگزار خواهد شد، از كليه‌ي مسابقات داخلي و بين‌المللي (به استثنا مسابقات باشگاهي) محروم هستند.
يادآور مي‌شود در دور دهم المپياد جهاني شطرنج اسپانيا اين چهار شطرنج‌باز از انجام مسابقه خودداري كردند. در دور دهم شجاعت قانع با نظر سرمربي تيم ملي كشورمان در تركيب قرار نگرفت و به اعتراض به اين تصميم، سه شطرنج‌باز ديگر نيز از ادامه‌ي مسابقه‌ي خود امتناع كردند.

در همين زمينه:

Copyright: gooya.com 2016