دوشنبه 2 آذر 1383

رضازاده: انتخاب شدنم‌‌ به‌ عنوان‌ نامزد کسب‌ عنوان‌ بهترين‌ ورزشکار مرد جهان‌ در سال‌ 2004 افتخارى‌ براى‌ من‌ و ملت‌ است‌، خبر ورزشي

قوى‌ترين‌ مرد جهان، انتخاب‌ شدنش‌ به‌ عنوان‌ يکى‌ از نامزدهاى‌ کسب‌ عنوان‌ بهترين‌ ورزشکار مرد جهان‌ در سال‌ 2004 را افتخارى‌ براى‌ خود و ملت‌ ايران‌ دانست.
انجمن‌ ورزشى‌نويسان‌ جهان، «حسين‌ رضازاده» ملى‌پوش‌ دسته‌ به‌ اضافه‌ 105 کيلوگرم‌ تيم‌ وزنه‌بردارى‌ ايران‌ و صاحب‌ مدالهاى‌ طلاى‌ بازى‌هاى‌ المپيک‌ 2000 و 2004 سيدنى‌ و آتن‌ را به‌ عنوان‌ يکى‌ از 15 نامزد کسب‌ عنوان‌ بهترين‌ ورزشکار مرد جهان‌ در سال‌ 2004 برگزيد.
حسين‌ رضازاده‌ گفت: از اينکه‌ براى‌ بار دوم‌ از سوى‌ انجمن‌ ورزشى‌نويسان‌ جهان‌ به‌ عنوان‌ يکى‌ از نامزدهاى‌ تصدى‌ اين‌ عنوان‌ برگزيده‌ شدم، خرسندم. اين‌ امر براى‌ من‌ و ملت‌ ايران‌ افتخارى‌ است، چرا که‌ نامزد شدن‌ در ميان‌ 15 ورزشکار برتر جهان‌ بسيار سخت‌ است.


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دارنده‌ مدالهاى‌ طلاى‌ بازى‌هاى‌ المپيک‌ سيدنى‌ و آتن‌ که‌ در سال‌ گذشته‌ در رده‌ دوازدهم‌ بهترين‌ ورزشکاران‌ مرد جهان‌ جاى‌ گرفت، اظهار داشت: من‌ مى‌دانم‌ که‌ براى‌ کسب‌ عنوان‌ بهترين‌ ورزشکار مرد جهان، رقباى‌ سختى‌ را دارم‌ ولى‌ همين‌ که‌ در بين‌ 15 نامزد اين‌ عنوان‌ دو بار پياپى‌ قرار گرفتم، خرسندم.
رضازاده‌ افزود: سالهاى‌ بسيارى‌ بود که‌ از ايران‌ هيچ‌ ورزشکارى‌ در ميان‌ نامزدهاى‌ تصدى‌ اين‌ عنوان‌ قرار نمى‌گرفت‌ ولى‌ در دو سال‌ گذشته‌ دو بار يک‌ ورزشکار ايرانى‌ در اين‌ فهرست‌ قرار مى‌گيرد که‌ اين‌ امر هم‌ افتخارى‌ براى‌ ورزش‌ ايران‌ است.

در همين زمينه:

Copyright: gooya.com 2016