پنجشنبه 12 آذر 1383

ايوانف، مربي سابق تيم ملي وزنه برداري ايران، بدون عقد قرارداد، فردا به صوفيه باز مىگردد، ايرنا


تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۱۲ / ۰۹ / ۸۳
" يوردان گئورگى ايوانف " مربى وزنه بردارى اهل بلغارستان که براى عقد
قرارداد به تهران سفر کرده بود ، پس از مذاکره با مسوولان ورزش ايران بدون
انعقاد قراردادى فردا / جمعه / تهران را به قصد صوفيه ترک مىکند.
اين مربى بلغارى که پيش از اين به مدت ۵ سال رهبرى تيم هاى ملى
وزنه بردارى ايران در رده هاى سنى مختلف را برعهده داشت در مدت ۱۰ روز حضورش
در تهران با " مهدى قدمى " معاون سازمان ملى ورزش و رييس مرکز مديريت
توسعه ورزش و " على کفاشيان " دبيرکل کميته ملى المپيک در خصوص عقد
قرارداد دوباره اش به گفت وگو پرداخت .


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ايوانف درديدار با مسوولان ورزش ايران اعلام کرده بود براى عقد قرارداد
به زمان بيشترى نياز دارد.
اين مربى بلغارى در مدت حضورش در تهران ،از حدود يکصدتن از
وزنه برداران نوجوان ايران ، آزمون هايى را به عمل آورد.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/15149

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ايوانف، مربي سابق تيم ملي وزنه برداري ايران، بدون عقد قرارداد، فردا به صوفيه باز مىگردد، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016