جمعه 4 دي 1383

زوج دوچرخه سوار ايرانى وارد رم پايتخت ايتاليا شدند، ايرنا

رم ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۰۴ / ۱۰ / ۸۳
يک زوج دوچرخه سوار ايرانى پس از۴ هزار و۷۰۰ کيلومتر رکاب زدن
و عبور از کشورهاى سوئد، نروژ، دانمارک ، بلژيک ، فرانسه و سوئيس
امروز به رم پايتخت ايتاليا رسيدند.
اين زوج دوچرخه سوار ايرانى حامل پيام دوستى مردم ايران ، قرار است
راهى يونان و از آنجا نيز عازم آفريقا شوند.
"شبنم زنده زبان " و "على جعفرنژاد" سفر خود را از پنجم شهريورماه
آغاز کرده اند.
زنده زبان ۳۰ ساله به خبرنگار ايرنا در رم گفت که من مىخواهم تا حدممکن
ذهنيت منفى که متاسفانه بخاطر برخى تبليغات يکسويه عليه زنان ايرانى وجود
دارد ، پاک کنم .
وى افزود : متاسفانه برخى از افرادى که در مسير سفرمان با آنان
برخورد کرديم هنوز نمىدانستند زنان ايرانى کار و ورزش هم مىکنند، به
دانشگاه مىروند و خلاصه خيلى ذهنيت هاى غلطى که اصلا با واقعيات جامعه
ايران منطبق نيست .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

جعفرنژاد نيز مىگويد که "ما خواستيم پنجره کوچکى از ايران روى مردم
کشورهايى که در مسير حرکت ما قرار دارند ، بگشاييم ."
وى افزود : برپايى چندين نمايشگاه عکس از جاذبه هاى توريستى ايران در۸
دانشگاه ، ديدار با اعضاى ديوان بين المللى لاهه و مراکز اسلامى بويژه در
کشورهاى اروپايى از جمله اقدامات ما در اين مسير بوده است .
تشرف به مکه مکرمه در عربستان سعودى پايان بخش سفر اين زوج دوچرخه سوار
ايرانى خواهد بود.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/15955

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'زوج دوچرخه سوار ايرانى وارد رم پايتخت ايتاليا شدند، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016