دوشنبه 7 دي 1383

حسين رضازاده به عنوان بهترين سنگين وزن جهان انتخاب شد، ايسنا

حسين رضازاده

تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۰۷ / ۱۰ / ۸۳
فدراسيون بين المللى وزنه بردارى با نزديک شدن به پايان سال جارى ميلادى
آخرين فهرست رده بندى بهترين هاى اين رشته ورزشى در اوزان مختلف را اعلام
کرد که "حسين رضازاده " ملىپوش دسته به اضافه ۱۰۵ کيلوگرم ايران همچنان در
صدر رده بندى اين وزن قرار دارد.
به گزارش سايت IWF، "رضازاده " با ثبت حدنصاب مجموع ۵ / ۴۷۲ کيلوگرم در
بازىهاى المپيک آتن مرد شماره يک جهان در وزن به اضافه ۱۰۵ کيلو است و در
همين وزن "محمد صالحى" ديگر وزنه بردار ايران با حدنصاب۵ / ۳۹۲ که در
رقابت هاى آسيايى آلماتى قزاقستان به دست آورد ،در مکان بيستم جاى دارد.
در وزن ۱۰۵ کيلوگرم "دميترى بريستوف " وزنه بردار اهل روسيه به خاطر
درخشش در بازىهاى آتن ، در مکان نخست قرار دارد و "حسين توکلى" و "محسن
بيرانوند" دو وزنه بردار ايرانى در رده هاى بيست و يکم و بيست و پنجم
بهترين هاى اين وزن قرار دارند.
در وزن ۹۴ کيلوگرم "شاهين نصيرى نيا" و "اصغر ابراهيمى" از کشورمان
حايز رتبه هاى ششم و بيستم جهان در اين وزن هستند اما رده نخست اين وزن
به "ميلن دوبرف " از بلغارستان تعلق دارد.


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در وزن ۸۵ کيلوگرم ، "جرج آسانيدزه " از گرجستان به خاطر موفقيت در بازى
هاى آتن در صدر قرار دارد در حالىکه سه نماينده از ايران به نام هاى " سيد
هادى پانزوان "، "جواد نادرى" و"اميد ناييج " در رده هاى پانزدهم ، بيست و
نهم و پنجاهم قرار دارند.
در فهرست بهترين هاى وزن ۷۷ کيلوگرم در سال۲۰۰۴ ، "تانر صغير" از
ترکيه صدرنشين است و " محمدحسين برخواه " در مکان نهم جاى گرفته است .
در وزن ۶۹ کيلوگرم ، " گوژنگ ژانگ " از چين رتبه اول جهان را داراست
اما هيچ وزنه بردار ايرانى در ميان ۱۳۴ نفر برتر اين وزن حضور ندارد.
در وزن ۶۲ کيلوگرم ، "ژيانگ شى" از چين اول است در حالى که اسم هيچ
ورزشکار ايرانى در بين ۱۲۰ نفر برتر جهان ديده نمىشود.
در وزن ۵۶ کيلوگرم نيز هيچ نماينده اى از ايران در جمع ۱۲۱ نفر برتر
اين وزن وجود ندارد درحاليکه "هليل موتلو "از ترکيه نفر اول جهان است .

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/16117

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'حسين رضازاده به عنوان بهترين سنگين وزن جهان انتخاب شد، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016