يكشنبه 2 اسفند 1383

نتايج اميدوارکننده ژيمناستيک ايران در قطر، محمد حسن دوستارگان، ايرنا

قزوين ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۰۲ / ۱۲ / ۸۳
داخلى.خارجى.ورزشى.ژيمناستيک .

نهمين دوره مسابقات ژيمناستيک قهرمانى جوانان آسيا هفته گذشته با شرکت
۱۱۹ ورزشکار ا۲۱ز کشور آسيايى در دوحه قطر برگزار شد که طى آن تيم ايران
در قسمت تيمى در مکان هفتم ايستاد و در قسمت انفرادى نيزبراىاولين بار دو
نماينده در خرک حلقه و دارحلقه در جمع فيناليست ها داشت .
در پايان اين مسابقات در قسمت تيمى مردان که نمايندگان کشورمان در اين
بخش حضورداشتند،تيم چين با۷۷۵ / ۱۵۸ اول شد و تيم ژاپن با۶۲۵ / ۱۵۶ امتياز،
کره جنوبى با۲۵۰ / ۱۵۰ ، تيم هند با۵۰۰ / ۱۴۴ ، تيم قزاقستان با۲۲۵ / ۱۴۲ و
تيم تايوان با۰۵ / ۱۴۲ دوم تا ششم شدند و تيم ايران با۶۰۰ / ۱۳۶ در مکان
هفتم ايستاد.
در قسمت انفرادى اين مسابقات نيزکامبيزحاج محمدى که در مرحله مقدماتى
با قرارگرفتن درمکان هشتم به جمع فيناليست ها راه يافته بود،افتخار بزرگى
کسب کرد و در اولين مسابقه رسمى برون مرزى خود در مکان چهارم آسياايستاد.
در اين وسيله نماينده کره جنوبى با۱ / ۹ امتياز، نماينده ژاپن با۰۵ / ۹
امتياز و نماينده قزاقستان با۰۳ / ۹ اول تا سوم شدند و نماينده آذربايجانى
کشورمان با۳۵ / ۸ امتياز در مکان چهارم ايستاد.
در اين وسيله يک هندى، دو چينى ديگر و يک ژاپنى در مکان هاى پنجم تا
هشتم قرار گرفتند. نماينده هند مدال برنز دوره گذشته اين مسابقات را در
اين وسيله در اختيار دارد.
اما اصغر مرزبان نماينده قائمشهرى ايران نيز درفينال دارحلقه در رده
هفتم ايستاد. دراين وسيله نمايندگان ژاپن ، چين ، تايوان و کره جنوبى در
مکان هاى اول تا ششم ايستادند.
در اين رقابتها کامبيز حاج محمدى با رنکينگ ۲۲ و اصغر مرزبان با
رنگينگ ۱۴ در جمع برترين هاى اسيا قرار گرفتند که اين مساله نيز در طول
ژيمناستيک ايران براى اولين بار رخ مىدهد.
نتايج اين مسابقات از آن جهت براى ايران حايز اهميت است که بدانيم اين
ورزشکاران در طول دو سال گذشته براى اولين بار در يک مسابقه رسمى شرکت
مى کردند و تنها مسابقه تدارکاتى که آنان اعزام شدند مسافرت به ارمنستان
با اتوبوس بود که در جريان اين سفر نيز مشکلات خاصى براى تيم ايجاد شد.
نکته جالب ديگراينکه برخى از اين ورزشکاران از جمله حاج محمدى و مرزبان
براى اولين بار در يک مسابقه رسمى شرکت مىکردند.
جوانانى که نه سالن رسمى ديده بودند، نه دوربين هاى مختلف تلويزيونى و
فلاش هاى پى درپى دوربين ها را در جريان مسابقات شاهد بوده اند در حاليکه
تعداد زيادى از مسوولان و قهرمانان جهان و المپيک نيز مسابقه آنان را
تماشا مىکردند، به اين موفقيت دست يافتند تا تاکيد کنند که ژيمناستيک
ايران داراى پتانسيلهاى بسيار زيادى است که تنها نياز به مديريت ، برنامه
ريزى وسرمايه گذارى دارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

تيم جوانان کشورمان نيز درطول هشت دوره گذشته اين مسابقات در اين
رقابتها شرکت نکرده بود و اين اولين تجربه حضور تيمى از ايران در مسابقات
آسيايى جوانان بود.
چنانچه اين وضعيت و واقعيت هاى ژيمناستيک ايران و نتايج اين تيم را
کنارهم بگذاريم ، متوجه مىشويم که ژيمناستيک ايران از پتانسيل خوبى
برخوردار است ، اما دريغ از يک برنامه ريزى مناسب.
متاسفانه مشکلات مديريتى و تغييرات مداوم درمديريت اين فدراسيون که از
حدود۵ سال پيش آغاز شده است ، همچنان اين ورزش پايه را در خود فرو برده و
اجازه نداده است که اين رشته نفسى تازه کند. هر مديرى با برنامه اى آمد و
مدت زيادى طول نکشيد که مدير ديگرى بر جاى وى تکيه زد.
اين نتايچ اگر چه نتايج خيره کننده اى نيست ، اما از آن نظر حايزاهميت است
که اين رشته در شرايط بحرانى مديريتى و درگيريهاى داخلى به اين مهم دست
يافته و به همين دليل اهميت آن دو چندان مىشود.
نتايج فوق نشان مىدهد که چنانچه يک برنامه ريزى منسجم و منظم داشته
باشيم و هدف هاى دراز و کوتاه مدت نيز مشخص باشد، رشته ژيمناستيک که گفته
مىشود در ميان رشته هاى پايه از ضعيف ترين هاست ، مىتواند خوش بدرخشد.
با توجه به اينکه بخش مهمى از موفقيت ها و شکست ها به مديريت برمىگردد
در استانه آنتخابات رياست اين فدراسيون ضرورى است که مسوولان سازمان تربيت
بدنى و اهالى ژيمناستيک تنها آينده اين ورزش را مد نظر قرار دهند و فردى
را انتخاب کنند که براى اينده اين رشته دلسوز و مفيد باشد.
همچنين به عقيده کارشناسان يکى از دلايل موفقيت ژيمناست هاى ايرانى در
اين دوره ازمسابقات ، توانايى آنان در تک رشته هاست . سرمايه گذارى و
برنامه ريزى درستى که در گذشته در زمينه تک وسيله ها صورت گرفته بود،
اکنون نشان مىدهد که تصميم درستى بوده و مسوولان بايد با مطالعه و برنامه
ريزى دقيق در اين زمينه مجددا تصميم گيرى و برنامه ريزى کنند.
يکى ديگر از نتايج مثبت اين مسابقات براى ژيمناستيک ايران موفقيت دو
داور اعزامى کشورمان بود که موفق عمل کردند.
ناصر گلچين و علوى در پايان اين مسابقات از ميان ۲۶ داور قضاوت کننده ،
در جمع شش نفر برتر قرار گرفتند وبه فدراسيون جهانى معرفى شدند که اين
نيز خود موفقيتى براى اين رشته محسوب مىشود.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/18522

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نتايج اميدوارکننده ژيمناستيک ايران در قطر، محمد حسن دوستارگان، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016