دوشنبه 30 خرداد 1384

رضازاده و ساعى شهروندان افتخارى آتن شدند، ايران ورزشي

ايران ورزشى- حسين رضازاده و هادى ساعى شهروندان افتخارى آتن شدند.
آنها كه در المپيك ۲۰۰۴ آتن تنها ايرانيانى بودند كه مدال طلا گرفتند، ديروز بعدازظهر در كميته ملى المپيك ايران از دكتر مركوريوس كارافوتياس نشان شهروندى آتن را گرفتند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

پاكريانى شهروند آتن بعد از المپيك ۲۰۰۴ به ورزشكارانى كه طلا گرفتند اين نشان را هديه مى دهد. دكتر رضا قراخانلو رييس كميته المپيك در مقابل اين هديه يونانى ها، كتاب حكمت هاى جاويدان را به فوتياس تقديم كرد.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24840

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'رضازاده و ساعى شهروندان افتخارى آتن شدند، ايران ورزشي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016