سه شنبه 22 شهريور 1384

نتايج بررسي علل مرگ فاليزوانيان، عضو هيات موتورسواري شيراز و سازمان بين‌المللي پرش موتور سيكلت‌ها، ايسنا

* تذكر به رييس و توبيخ نايب رييس فدراسيون اتومبيل‌راني و بركناري مسوول كميته موتورسواري
* ممنوعيت فدراسيو‌نها از برگزاري مسابقات نمايشي

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: قهرماني - همگاني


كميته‌ي تحقيق سازمان تربيت بدني نظر نهايي خود را پيرامون دلايل اصلي مرگ فاليزوانيان اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پس از بحث و تبادل نظر و تحقيقات انجام شده كميته‌ي تحقيق بررسي مرگ فاليزوانيان كه از سوي رييس مركز توسعه‌ي ورزش قهرماني مامور به انجام اين كار شده بودند، اين كميته هشت پيشنهاد را در بررسي نهايي خود ارايه كرد كه در نهايت به اين جمع‌بندي رسيده شد كه كليه‌ي مسووليت‌هاي اين حادثه بر عهده‌ي مرحوم بوده و به صورت قانوني مسووليت رسمي بر عهده‌ي فدراسيون نيست اما فدراسيون مي‌توانسته به صورت قهري از انجام اين كار جلوگيري كند، چرا كه فدراسيون به صورت مشورتي از انجام اين كار جلوگيري كرده بود. به همين دليل قدمي با پيشنهاد بركناري مدير بخش موتورسواري موافقت كرد و مقرر شد فرد متخصص و مدير مقبولي براي اين مسووليت معرفي شود.

همچنين از آنجا كه مديريت و مسووليت مستقيم كار بر عهده‌ي شهرياري نايب رييس فدراسيون اتومبيل‌راني و موتورسواري بوده است، وي توبيخ با درج در پرونده شد و مقرر شد به رييس فدراسيون هم تذكر داده شود.

اما در محور ديگر تصميمات اتخاذ شده، تمام مسايل اين چنيني كه ماهيت غير ورزشي دارد از حوزه‌ي سازمان تربيت بدني و فدراسيون‌هاي ورزشي خارج است و با اين تصميم، فدراسيون‌ها پس از اين، اجازه‌ي برگزاري چنين مسابقاتي را نخواهند داشت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مهدي قدمي رييس مركز توسعه‌ي ورزش قهرماني به خبرنگار ايسنا گفت: پيشنهاداتي كه به تاييد رسيده از سوي عالمي به كليه‌ي مبادي مربوطه در فدراسيون اتومبيل‌راني و موتورسواري و ديگر فدراسيون‌هاي ورزشي در خصوص عدم برگزاري مسابقات غير ورزشي ابلاغ مي‌شود.

وي ادامه داد: گزارش گروه تحقيق با مسووليت مدير كل بازرسي سازمان تربيت بدني و كارشناسان حراست، مركز توسعه‌ي ورزش قهرماني، معاونت حقوقي و حسب مورد روي موضوعات با نظرخواهي از نماينده‌ي فدراسيون، تهيه شده است. محصول كار كارشناسان يك مجلد مفصل در غالب هشت پيشنهاد به من ارايه شد كه با مواردي كه درست به نظر مي‌رسيد، موافقت شد.

يادآور مي‌شود روز جمعه چهارم شهريور « جواد فاليزوانيان» عضو هيات موتورسواري شيراز و سازمان بين‌المللي پرش موتور سيكلت‌ها كه قصد داشت هنگام پرش از روي 22 دستگاه اتوبوس يك ركورد جديد را به نام خود ثبت كند، پس از 30 متر پرش روي اتوبوس سيزدهم فرود آمد و جان خود را از دست داد.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/26121

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نتايج بررسي علل مرگ فاليزوانيان، عضو هيات موتورسواري شيراز و سازمان بين‌المللي پرش موتور سيكلت‌ها، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016