چهارشنبه 11 آبان 1384

استقلال و پرسپوليس از آغاز تا ۱۳۸۴، ايلنا

19 پيروزي براي آبي پوشان و 15 پيروزي براي پرسپوليستهران- خبرگزاري كار ايران

استقلال و پرسپوليس روز جمعه, پنجاه و نهمين بازي خود را به قضاوت " ,ولفگانگ اشتارك" آلماني در ورزشگاه آزادي تهران برگزار مي كنند. به گزارش ايلنا,اين دوتيم در شرايطي به مصاف هم مي روند كه تاكنون استقلال در19مسابقه برنده ميدان بزرگ لقب گرفته وپرسپوليس15 بار به اين مهم نايل آمده است و24 بازي نيز به تساوي انجاميده است.

تاريخچه ديدار هاي دوتيم از ابتدا تاكنون به شرح زير است:

سال 1347-دو نتيجه مساوي

1- پرسپوليس صفر- استقلال صفر 16 فروردين سال1347
2- پرسپوليس صفر- استقلال صفر 20 دي سال 1347


سال 1348 دو پيروزي براي استقلال

3- پرسپوليس يك استقلال3 , 13 مرداد سال 1348
گلهاي تيم استقلال : احمد منشي زاده دقيقه 8 , علي جباري44, كارو حق ورديان 88
گل تيم پرسپوليس : كاظم گنجاپور دقيقه 72
4- پرسپوليس صفر استقلال يك(3برصفر استقلال برنده اعلام شد) 17 بهمن 1348
گل تيم استقلال : غلامحسين مظلومي 9 اين بازي تادقيقه 82 ادامه يافت , اما در اين لحظه تيم پرسپوليس ميدان را به دليل اعتراض به نحوه قضاوت ترك كرد و فدراسيون فوتبال نتيجه را 3 بر صفر به سود استقلال اعلام كرد.


سال 1349- پرسپوليس باز هم ناكام

5- پرسپوليس 2 استقلال 3(3 مهر1349)
گل‌‏هاي استقلال : جواب قراب73 , كارو حق ورديان 87 , عباس مژدهي 88
گل‌‏هاي تيم پرسپوليس : علي پروين 7 , حسين كلاني 23
6-پرسپوليس يك استقلال يك(3بر صفر استقلال برنده شد) 27 دي 1349
گل استقلال : عباس مژدهي75
گل پرسپوليس : حسين كلاني 2
اين بازي تا دقيقه 75 يك بر يك مساوي در جريان بود بود كه پرسپوليس به دليل اعتراض به قضاوت داور, زمين را ترك كرد و طبق راي صادره از سوي فدراسيون فوتبال تيم استقلال 3 برصفر برنده شد.


سال 1350استقلال گلباران شد

7- پرسپوليس يك- استقلال يك , 28 خرداد 1350
گل تيم استقلال :غلامحسين مظلومي 30
گل تيم پرسپوليس : صفر ايرانپاك 90
8- پرسپوليس 4 استقلال 1 ,15 بهمن 1350
گل تيم استقلال :علي جباري 75
گلهاي تيم پرسپوليس :حسين كلاني 43و90, صفر ايرانپاك 56 , محمودخوردبين 75


سال 1351- دو پيروزي 2 بر صفر

9- پرسپوليس 2- استقلال صفر 3فروردين 1351
گلهاي تيم پرسپوليس : صفر ايرانپاك 50 , حسين كلاني 89
10- پرسپوليس صفر- استقلال2, 11 اسفند 1351
گلهاي تيم استقلال :علي جباري 87و40


سال 1352- رويايي‌‏ترين روز تاريخ قرمزپوشان

11- پرسپوليس صفر- استقلال يك , 25 خرداد 1352
گل تيم استقلال : رضا عادلخاني 3
12- پرسپوليس 6 استقلال صفر 16 شهريور 1352
گلهاي تيم پرسپوليس : همايون بهزادي 50 ,90 , 86 , ايرج سليماني 45 و 56 ,
حسين كلاني 32
13- پرسپوليس يك- استقلال يك , 18 آذر 1352
گل تيم استقلال : علي جباري 70
گل تيم پرسپوليس : همايون بهزادي 46


سال 1353- سهم هر دو تيم يك پيروزي

46 - پرسپوليس صفر- استقلال يك , 4 خرداد 1353
گل تيم استقلال : حسن روشن 88
15 - پرسپوليس 2 - استقلال يك, 27 آذر 1353
گل تيم استقلال : غلامحسين مظلومي 60
گلهاي تيم پرسپوليس : صفر ايرانپاك 50 و اسماعيل حاج رحيمي پور


سال 1354- يك برد, يك تساوي, يك باخت

16- پرسپوليس يك- استقلال 3 , 15 ارديبهشت 1354
گلهاي تيم استقلال : غلامحسين مظلومي11 و 62 , مسعود مژدهي 47
گل تيم پرسپوليس :صفر ايرانپاك 53
17- پرسپوليس 2 -استقلال صفر 25 مهر 1354
گلهاي تيم پرسپوليس : جهانگير فتاحي 22 , اسماعيل حاج رحيمي پور 38
18- پرسپوليس يك- استقلال يك , 27 اسفند 1354
گل تيم استقلال : مسعود مژدهي 20
گل تيم پرسپوليس : محمود خوردبين 85


سال1355- يك بازي يك تساوي

19 - پرسپوليس يك- استقلال يك,2 مهر 1355
گل تيم استقلال : هادي نراقي 26
گل تيم پرسپوليس : علي پروين 40


سال 1356- گلزني حسن روشن و ايرانپاك

20 - پرسپوليس صفر- استقلال3 , 18 ارديبهشت 1356
گلهاي تيم استقلال : محرم عاشوري 45 , حسن روشن 83 , سعيد مراغه چيان 88
21- پرسپوليس 2- استقلال يك , 18 آذر 1356
گل تيم استقلال : حسن روشن 85
گلهاي تيم پرسپوليس : صفر ايرانپاك 15 و34


سال 1358- يك بازي دوستانه ناتمام

22- پرسپوليس صفر- استقلال يك , 25 آبان 1358
گل تيم استقلال :غلامرضا فتح آبادي 42
اين بازي در دقيقه 75 به دليل هجوم تماشاگران به داخل زمين نيمه تمام ماند( اين ديدار دوستانه به مناسبت بزرگداشت مرحوم علي دانايي فربرگزار شد)


سال 1359- بدون گل مساوي

23- پرسپوليس صفر- استقلال صفر 13 تير 1359


سال 1360-دو سال بدون گل

24- پرسپوليس صفر استقلال صفر 16 مهر 1360

سال1361-اين بار تساوي همراه با گل
25- پرسپوليس 1 استقلال 1 , 17 دي 1361
گل تيم پرسپوليس : غلامرضا فتح آبادي 10
گل تيم استقلال : بهتاش فريبا 87


سال 1362- پيروزي با گل مظلومي

26 - پرسپوليس صفر- استقلال يك,15 مهر1362
گل تيم استقلال : پرويز مظلومي 59


سال 1365- درخشش شاهرخ بياني

27 - پرسپوليس 3 -استقلال صفر 25خرداد 1365
گلهاي تيم پرسپوليس: شاهرخ بياني12- پنالتي و 52 , ناصر محمد خاني 62


سال 1366- مساوي بدون گل

28 - پرسپوليس صفر- استقلال صفر, 7 فروردين 1366


سال 1367- پيروزي با ضربات پنالتي

29 - پرسپوليس يك- استقلال يك , 18 شهريور1367
گل تيم استقلال: جعفر مختاري فر60
گل تيم پرسپوليس: فرشاد پيوس 46
پرسپوليس4 -استقلال2 -(وقت معمول صفربرصفر)19 اسفند1367
گلهاي تيم استقلال ( پنالتي): جعفرمختاري فر, رضاحسن زاده
گلهاي تيم پرسپوليس ( پنالتي): مجتبي محرمي, رحيم يوسفي, محسن آشوري, مرتضي كرماني مقدم اين ديدار در چارچوب جام حذفي باشگاه هاي كشور برگزار شد.


سال 1368- گل رضا عابديان

31- پرسپوليس 1 استقلال صفر17 آذر 1368
گل تيم پرسپوليس: رضا عابديان 18


سال 1369- بياني اين بار به پرسپوليس گل زد

32- پرسپوليس يك- استقلال4,2 خرداد1369
گلهاي تيم استقلال: عباس سرخاب 46, صمد مرفاوي72
گل تيم پرسپوليس: نادر ميراحمديان 12
33-پرسپوليس يك- استقلال يك 28 دي1369
گل تيم استقلال: شاهرخ بياني62- پنالتي
گل تيم پرسپوليس: فرشاد پيوس 75


سال 1370- آغاز ناكامي چند ساله پرسپوليس

34- پرسپوليس صفر- استقلال صفر, 4 بهمن 1370
35- پرسپوليس صفر- استقلال2 15 اسفند 1370
گلهاي تيم استقلال: صمد مرفاوي8, صادق ورمزيار15


سال 1371- بازهم مرفاوي گل زد

36-پرسپوليس صفر- استقلال يك 8 خرداد1371
گل تيم استقلال: صمد مرفاوي48
37-پرسپوليس صفر- استقلال صفر, 11 دي1371


سال 1373- بازي نيمه تمام وهجوم تماشاگران

38-پرسپوليس 2 -استقلال2 (3برصفر) دي1373
گلهاي تيم استقلال : صادق ورمزيار79-پنالتي, ادموند اختر87
گلهاي تيم پرسپوليس: فرشاد پيوس21- پنالتي, بهزاد داداش زاده 56
اين بازي تا دقيقه 88 دو بر دو مساوي بود, اما به دليل درگيري بازيكنان دوتيم و هجوم تماشاگران به داخل زمين نيمه تمام ماند و درنهايت
با راي فدراسيون تيم استقلال3 برصفر برنده شد.
39-پرسپوليس صفر- استقلال صفر, 7 بهمن1373


سال 1374- ناكامي قرمزپوشان ادامه دارد

40-پرسپوليس يك- استقلال3 ,6 مرداد1374
گلهاي تيم استقلال: ادموند اختر 7 صادق ورمزيار16- پنالتي, محمد تقوي 36
گل تيم پرسپوليس: مرتضي كرماني مقدم 49
41-پرسپوليس صفر استقلال صفر 8 دي1374


سال 1375- بزيك طلسم را شكست

42 -پرسپوليس يك- استقلال صفر, 27 مهر1375
گل تيم پرسپوليس: ادموند بزيك 87


سال 1376- بزيك باز هم گل زد

43-پرسپوليس 3 - استقلال صفر,20 تير1376
گلهاي تيم پرسپوليس: ادموند بزيك 30, مهدي مهدوي كيا71, بهنام طاهرزاده 87

سال 1377- ظهور مدافع گلزن

44-پرسپوليس يك- استقلال صفر 22 آبان 1377
گل تيم پرسپوليس: مهدي هاشمي نسب45


سال 1378- بازهم هاشمي نسب

45-پرسپوليس يك- استقلال يك, 2, فروردين 1378
گل تيم استقلال: فرد ملكيان 43
گل تيم پرسپوليس: مهدي هاشمي نسب3
46- پرسپوليس 2 -استقلال يك,20 تير1378
گل تيم استقلال: سهراب بختياري زاده50
گلهاي تيم پرسپوليس: مهدي هاشمي نسب12- پنالتي, افشين پيرواني 85
47- پرسپوليس صفر استقلال صفر 2 مهر 1378
48-پرسپوليس 2 استقلال صفر 8 اسفند 1378
گلهاي تيم پرسپوليس: مهدي هاشمي نسب7, پايان رافت 80


سال 1379- اكبرپور طلسم را شكست

49- پرسپوليس 2 - استقلال2 9 دي 1379
گلهاي تيم استقلال: محمد نوازي67, مهدي هاشمي نسب86
گلهاي تيم پرسپوليس: بهروز رهبري فرد57- پنالتي, علي كريمي89
50-پرسپوليس صفر- استقلال يك, 5 اسفند1379
گل: عليرضا اكبرپور دقيقه 72


سال 1380- يك بازي يك تساوي

51-پرسپوليس يك- استقلال يك, 28 اسفند1380
گل پرسپوليس: رضا جباري دقيقه 25
گل استقلال: محمد نوازي دقيقه 38- پنالتي

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سال 1381- دو تساوي دو گل

52-پرسپوليس صفر- استقلال صفر,19 ارديبهشت 1381
53-پرسپوليس يك- استقلال يك, 20 دي ماه 1381
گل استقلال: علي سامره دقيقه 1
گل پرسپوليس: علي انصاريان دقيقه 70- پنالتي


سال 1382- آخرين پيروزي را استقلال كسب كرده است

54- پرسپوليس 2 -استقلال يك 23 خردادماه1382
گلهاي تيم پرسپوليس: يحيي گل محمدي 11 و بهنام ابوالقاسم پور50
گل تيم استقلال: عليرضا اكبرپور63
55-پرسپوليس يك- استقلال 2 ,25 مهرماه 1382
گل پرسپوليس: عيسي ترائوره 70
گلهاي تيم استقلال: علي سامره 8 و محمود فكري57
56-پرسپوليس يك- استقلال يك, 13بهمن ماه1382
گل تيم پرسپوليس : حامد كاويانپور20
گل تيم استقلال: داود سيد عباسي3


سال 1383 پيروزي رويايي استقلال در لحظات پاياني

57-پرسپوليس صفر استقلال صفر اول آبان ماه1383
58-استقلال 3- پرسپوليس 2 هفتم اسفند ماه 1383
گلهاي پرسپوليس:شيث رضايي84 و سهراب انتظاري77
گلهاي استقلال: رضاعنايتي68،محمود فكري83 و پيروز قرباني 90


سال 1384

59- پرسپوليس-استقلال سيزدهم آبان 1384

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/27045

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'استقلال و پرسپوليس از آغاز تا ۱۳۸۴، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016