شنبه 14 آبان 1384

بليت داربى پايتخت يك ساعته تمام شد، شرقظهر پنجشنبه وقتى خبر تعويق بازى استقلال و پرسپوليس از شبكه هاى تلويزيونى پخش شد، آه از نهاد جماعتى به هوا رفت. صبح چهارشنبه تيتر همه روزنامه هاى ورزشى به اين بازى اختصاص داشت و آتليه گرافيك روزنامه ها هر يك سعى كرده بودند صفحه اول متفاوتى را پيش روى خوانندگان قرار دهند. از عكس هاى رودرروى ستارگان دو تيم گرفته تا عكس هاى قديمى اين دو تيم، در تمام اين صفحات سعى شده بود كه حساسيت و حرارت بازى بالاتر برود. با تعويق بازى از جمعه به شنبه اما به نظر مى رسد كه قسمتى از هيجان و التهاب بازى از دست برود. پيش بينى هجوم ۱۰۰هزار هوادار در روز جمعه اصلاً عجيب نبود اما شايد اين رقم روز شنبه كاهش پيدا كند و لكه هاى سفيدى در بين سكوهاى تماشاگران باقى بماند.
هر چند دلايل موكول شدن داربى به امروز موجه به نظر مى رسد اما به هر تقدير اين تاخير از جذابيت هاى معمول در اين بازى خواهد كاست. تيترهاى امروز روزنامه ها هم به احتمال فراوان چيز جديدى براى داغ كردن بازى نخواهند داشت.
• در اردوى استقلال
استقلالى ها به گمان اينكه داربى در همان روز جمعه برگزار مى شود پنجشنبه صبح از كردان به تهران بازگشتند. جايى كه قلعه نويى براى اينكه بازيكنانش در آرامش تمرين كنند و از هياهوى تهران دور باشند تيمش را به آنجا برده بود. آنها پس از اينكه سه شنبه شب در مهمانى على آبادى شركت كردند به اردوگاه خود در كردان كه متعلق به يكى از دوستان قلعه نويى است رفتند اما پس از بازگشت پنجشنبه متوجه شدند كه داربى با ۲۴ ساعت تاخير برگزار مى شود. اين مسئله حسابى مربى استقلال را عصبانى كرد و او شديداً به مديرعامل تيمش اعتراض كرد كه چرا جلوى تعويق بازى را نگرفته و در اين مورد با او هماهنگ نكرده است.اما كاظم اوليايى در پاسخ به قلعه نويى گفت: «كسى با ما هماهنگ نكرده بود كه ما بخواهيم با شما هماهنگ كنيم. پنجشنبه فكس زدند كه بازى افتاده شنبه، اصلاً كسى از ما نظر خواست كه ما بخواهيم قبول كنيم يا نه.» به هر حال بازيكنان استقلال پنجشنبه در زمين شماره ۳ آزادى تمرين كردند و شب به آنها اجازه داده شد كه به جاى اينكه در هتل باشند به منزل هايشان بروند. استقلالى ها ديروز عصر در زمين شماره ۲ آزادى آخرين تمرين قبل از داربى خود را انجام دادند و شب را هم در هتل المپيك سپرى كردند.بيشترين تلاش قلعه نويى در اين چندروزه اين بود كه تيمش را از لحاظ روحى براى داربى آماده كند. تساوى هفته گذشته استقلال برابر سايپا تاثير منفى بر شرايط اين تيم گذاشته بود و قلعه نويى سعى داشت اين شرايط را از بين ببرد و بازيكنان آن بازى را فراموش كنند. «در آن بازى همه اشتباه كرديم و بايد آن را فراموش كنيم حتى من هم اشتباهاتى را مرتكب شدم. نبايد در آخر مسابقه آن قدر تندروى مى كردم و از بعضى از بازيكنان آن همه انتقاد مى كردم، اگر كسى از من ناراحت شده عذرخواهى مى كنم. آنهايى كه من ازشان زياد انتقاد كردم بايد آن مسائل را فراموش كنند و فقط به فكر بازى با پرسپوليس باشند.» مى توان حدس زد كه مخاطب اصلى اين صحبت هاى قلعه نويى چه بازيكنى بوده؟فرزاد مجيدى كه با نمايش نه چندان جالب خود موجب شد اعتراض تماشاگران در آن بازى دربيايد در رختكن هم با انتقادهاى قلعه نويى روبه رو شد و با اين حال او امروز هم در تركيب اصلى تيمش قرار مى گيرد، اين تاخير يك روزه موجب نشده كه در تركيب استقلال تغييرى به وجود بيايد، آنها با همان سيستم ۳-۴-۳ و تركيب وحيد طالب لو، محمود فكرى، اميرحسين صادقى، پيروز قربانى، فرزاد مجيدى، حسين كاظمى، عليرضا منصوريان، مهدى اميرآبادى، سياوش اكبرپور، عليرضا واحدى نيكبخت و رضا عنايتى در ميدان حضور پيدا خواهند كرد. مجتبى جبارى هم در ليست ۱۸نفره قرار مى گيرد و به احتمال فراوان قلعه نويى از او در نيمه دوم استفاده مى كند.
•••
تقارن عيدفطر با بازى استقلال و پرسپوليس مهمترين دليل موكول كردن بازى به شنبه است. ديروز مسئولان حراست سازمان تربيت بدنى كه در چندروز اخير روزهاى پردردسر و شلوغى را پشت سر گذاشته بودند درباره شرايط امنيتى بازى گفتند: به دليل واقع شدن عيدفطر در روز جمعه حراست سازمان تربيت بدنى پيشنهاد كرد كه اين بازى به شنبه موكول شود و مسئولان نيروى انتظامى هم با وجود اعلام آمادگى براى انجام بازى اين موضوع را پذيرفتند. قاعدتاً اگر ديروز براى انجام بازى در نظر گرفته مى شد تراكم خطوط انتقال تماشاگران به ورزشگاه و مصلى مى توانست نظم عمومى را دچار اختلال كند. به هر حال بازى امروز احتمالاً با همان تعداد از نيروهاى انتظامى و امنيتى برگزار مى شود.
• از اردوى پرسپوليس
خبرنگار ها كه نبودند پرسپوليسى ها دل سير تمرين اوت دستى كردند. تمرين پرتاب اوت آنها بيست دقيقه اى طول كشيد و سه تاكتيك نسبتاً پيشرفته هم مرور شد. يك بار عليزاده پرتاب مى كرد انصاريان مى سابيد، بار ديگر عليزاده پرتاب مى كرد باقرى مى سابيد و ديگرى مى زد و بار سوم هم عليزاده مى انداخت كاظميان و معدنچى از كناره ها جلو مى رفتند و سانتر مى كردند. جدا از اوت هاى نزديك هجده قدم ضربات ايستگاهى هم توسط جواد كاظميان و زير نظر مستقيم پروين مرور شد. در همه اين لحظات فرشيد كريمى در داخل دروازه قرار داشت با اين اوصاف فرشيد كريمى از اينكه در داربى درون گل بايستد اظهار بى خبرى مى كرد. اتفاقى كه با توجه به درخشش كريمى در برابر صباباترى زياد است. حتى محمد محمدى هم بو برده بود داستان از چه قرار است. بعد از اينكه ديد فرشيد در همه تمرينات اصلى حى و حاضر شد خودش را به آسيب ديدگى زد و سراغ دكتر را گرفت. شايد مى خواست به اين بهانه به گوش برانكو برساند كه اول و آخر به خاطر مصدوميت به بازى استقلال نرسيده و غيبتش در داربى به علل فنى نبوده است. با اين وجود اگر همين محمدى نبود شايد پرسپوليسى ها با نيت بازى در روز جمعه تمرين پنجشنبه را تمام مى كردند. محمدى به محض آمدنش خبر تعويق مسابقه را كه از خانواده شنيده بود به گوش همه رساند. اتفاقاً از آنجا كه در اين يكى دوساله اتفاقات پشت پرده پرسپوليس از زبان او شنيده شده همان اول همه حرفش را جدى گرفتند. حتى اغلب بازيكنان از اين تغيير استقبال كردند. مى گفتند به خاطر تمرين سنگين روز يكشنبه در داووديه بدن هاى آنها كوفته شده و اگر روز جمعه بازى بود، كار آنها گره مى خورد. برخلاف بازيكن ها ، مربيان از اين بابت شكايت داشتند، ادعاى آنان اين بوده كه تمرينات براساس مسابقه روز جمعه پيگيرى شده و موكول شدن بازى به روز شنبه برنامه آنها را به هم ريخته است در عين حال آن يكى دو بازيكنى كه از اين بابت گله داشتند چيزى نمى گفتند. مى دانستند اعتراض متوجه رئيس، روساى فدراسيون نمى شود كه بخواهند از آنها انتقاد كنند و اول و آخر به دلايل امنيتى بازى به تاخير افتاده است. جدا از آنها ليد ر ها هم نمى دانستند اوضاع ورزشگاه در روز شنبه چطور خواهد بود. نگرانى شان اين بود با توجه به تعطيل نبودن شنبه تماشاگران كمى به ورزشگاه بيايند و آن وقت آنها براى كى بوق خواهند زد. دلخوشى آنها شايعاتى بود مبنى بر اينكه شنبه هم تعطيل است كه بعد از پرس وجو فهميدند تيرشان به سنگ خورده است.در كنار تعويق مسابقه جراحت ابراهيم اسدى هم سوژه ديگر تمرين پرسپوليس در روز پنجشنبه بود. وقتى كه سر و كله اسدى پيدا شد پروين داشت: «تنيس فوتبال» بازى مى كرد. انگار نه انگار كه يكى از بازيكنان ثابت دچار درد و بلا شده. واكنش مدير فنى پرسپوليس روبه روى اسدى با كلى بانداژ و چسب فقط اين جمله بود:

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

«تو هم حالا وقت گير آوردى» اما وقتى كه دوربين هاى تلويزيونى سمتش رفتند اظهار نگرانى كرد: «حيف شد كه ابراهيم اين طورى شد. او مى توانست كمك ما باشد.» در غياب اسدى كه به اين و آن مى گفت به خاطر شكسته شدن شيشه، كف پايش بخيه خورده، ابراهيمى و پروين احتمالاً ۱-۶-۳ بازى خواهند كرد. به نظر مى رسد كسى كه جاى او در تركيب اصلى قرار بگيرد، مهرداد اولادى خواهد بود. البته احتمال سيدعباسى هم هست. يعنى سيدعباسى كه برابر استقلال و قلعه نويى انگيزه هاى زيادى دارد به عنوان هافبك چپ به ميدان برود و معدنچى دفاع چپ شود و يا بر عكس سيدعباسى دفاع چپ باشد و معدنچى هافبك چپ. حالت ديگر آمدن اولادى است. جوانى كه به خاطر بازى درگيرانه اش و سه گلى كه در مسابقه تمرين پنجشنبه زده احتمال بازى او بسيار بيشتر از سيدعباسى است. همه اين اتفاقات در حالى است كه انتظار مى رود كريم باقرى دفاع آخر باشد و در كنارش رهبرى فر و انصاريان بايستند. شش نفر تشكيل دهنده خط ميانى نيز شيث رضايى، معدنچى، نورى، كاويانپور، كاظميان و اولادى خواهند بود. در نوك هم عليزاده تك و تنها خواهد ايستاد.
•••
ديروز در شش مركز پيش فروش بليت بازى اتفاق عجيبى رخ داد. بليت هاى پخش شده در اين مراكز در كمتر از يك ساعت فروخته شدند. ظهر ديروز در مراكز پيش فروش بليت تعداد زيادى از جوانان حاضر شدند و تمام بليت هاى در نظر گرفته شده را خريدارى كردند. ديروز در باجه هاى فروش به يك نفر حداكثر ۳ بليت ۲هزار تومانى چهار بليت هزارتومانى و پنج بليت ۵۰۰ تومانى فروخته مى شد.امروز تماشاگران حاضر در ورزشگاه حتى اگر از بازار سياه بليت خريدارى كرده باشند بايد مراقب رفتارشان باشند. حراست سازمان تربيت بدنى تلاش كرده است كه با كانون هواداران هر دو باشگاه مانع از هرگونه بى نظمى و اوباشى گرى شوند. قرار است در اين مسابقه نماينده دادستان و دستگاه قضايى نيز حاضر باشند تا با خاطيان به صورت قانونى و حقوقى برخورد شود.

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/27106

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بليت داربى پايتخت يك ساعته تمام شد، شرق' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016