شنبه 14 آبان 1384

استقلال ۷۰ هزار نفر پرسپوليس ۵۰ هزار نفر! نتيجه پيش بينى دربى در يك جامعه آمارى ۱۵۶ هزار نفرى، ايران ورزشی

ايران ورزشى - هر قدر به مسابقه نزديك شوى هيجان بالاتر مى رود و هر اندازه كه مردم هيجان زده تر شوند فاصله دو تيم كمتر مى شود. اين اتفاقى است كه پيش از هر دربى مى افتد و فاصله دو تيم را به كمتر از يك تار مو مى رساند. اما اين بار اختلاف به قدرى است كه حتى هيجان زدگى مردم هم نمى تواند آن را جبران كند.
در نظرسنجى تلويزيونى برنامه نود كه با همكارى شركت «آتيه داده پرداز» انجام شد، ۱۵۶ هزار نفر با پيام كوتاه تلفن همراه سرنوشت دربى پنجاه و نهم تهران را پيش بينى كردند. جالب اينجا بود كه برخلاف دربى هاى گذشته اين بار دو تيم شانه به شانه پيش نرفتند. ۷۰ هزار SMS موافق به پيروزى استقلال تنها ۵۰ هزار پيام كوتاه موافق، با پيروزى پرسپوليس ثابت مى كردند كه اختلاف دو تيم در آستانه دربى چقدر است.
در اين بين ۳۶ هزار نفر هم تساوى دو تيم را حدس زدند تا در نهايت آمار ۴۵ درصدى پيروزى استقلال بر ۳۲ درصدى برد پرسپوليس بچربد! در اين رأى گيرى كه توسط تلفن همراه بينندگان تلويزيون به ثبت رسيد، تنها پيروزى استقلال، پيروزى پرسپوليس ياتساوى دو تيم قابل پيش بينى بود و هيچ گزينه اى براى حدس تعداد گل هاى رد و بدل شده وجود نداشت.
به هر حال از ۱۵۶ هزار نفرى كه در اين مسابقه شركت كردند ۹۲ هزار نفر ساكن تهران بودند. اين ثابت مى كند كه دربى تهران، پايتخت را بيش از هر شهر ديگرى هيجان زده مى كند. پس از تهران مازندران و اصفهان با سيزده هزار شركت كننده رتبه دومين شهر حساس به دربى را براى خودش كنار گذاشته است و تبريز و مشهد با ۷ هزار شركت كننده رتبه هاى بعدى را دارند. چيزى كه چشمگير است برترى آمار پيروزى استقلال در هر منطقه از كشور است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در هيچ شهرى پرسپوليس آمار بهترى نسبت به استقلال ندارد و اين نااميدى تماشاگران پرسپوليس را ثابت مى كند. هر چند كه همه مى دانند پرسپوليس در تمام ايران تماشاگر بيشترى نسبت به استقلال دارد. به هر حال در آستانه دربى يك جامعه آمارى بزرگ از مردم ايران حكم به پيروزى استقلال داده اند. اما نبايد فراموش كرد در دربى تهران هميشه تيمى كه شانس كمترى براى پيروزى دارد به ۳ امتياز نزديك تر است. شايد امسال اين اصل به نفع پرسپوليس رقم بخورد.

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/27122

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'استقلال ۷۰ هزار نفر پرسپوليس ۵۰ هزار نفر! نتيجه پيش بينى دربى در يك جامعه آمارى ۱۵۶ هزار نفرى، ايران ورزشی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016