شنبه 14 آبان 1384

گزارش های کوتاه سايت شبکه ورزش ايران تا ساعت ۱۳:۴۰‬ به وقت ايران از ورزشگاه آزادی

ساعت 13:40 | داوران و ناظر بازی به داخل زمين چمن آمده اند و در حال بازديد می باشند.
ساعت 13:30 | پخش موزيک تکنو ، تماشاگران حتی نمی توانند برای يک لحظه بر عليه يکديگر شعار دهند. همه در حال شادی و پايکوبی هستند.
ساعت 13:25 | پخش موزيک های شاد و به وجد آوردن تماشاگران . صحنه هايی که شايد تکرار نشود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


ساعت 13:20 | جای همه شما خالی . نمی دانيد چه رقص و پايکوبی در استاديوم راه افتاده . -
ساعت 13:15 | بيش از 70 هزار تماشاگر هم اکنون در استاديوم آزادی حضور دارند و تيمهای مورد علاقه خود را تشويق می کنند.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/27128

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گزارش های کوتاه سايت شبکه ورزش ايران تا ساعت ۱۳:۴۰‬ به وقت ايران از ورزشگاه آزادی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016