پنجشنبه 29 دي 1384

ركورد ‪ ۵۰‬متر آزاد شناي ايران بهبود يافت، ايرنا

اهواز،خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۴/۱۰/۲۹‬


ركورد ملي ‪ ۵۰‬مترآزاد شناي ايران توسط " حميدرضا مورز" شناگر تهراني ‪ ۱۱‬صدم ثانيه بهبود يافت .

وي اين ركورد راپيش ازظهر امروز درجريان سومين مرحله مسابقات شناي ليگ باشگاههاي ايران دراستخر شهرك نفت اهواز به ثبت رساند.

به گزارش خبرنگار ايرنا ركورد جديد ‪ ۲۳/۹۵‬ثانيه مي‌باشد .

ركورد قبلي ‪ ۲۴/۰۶‬مربوط به خود مورز بود كه درجريان مسابقات غرب آسيا كه اخيرادر قطر برگزارشد بدست آمده بود.

اين گزارش حاكيست از مرحله سوم مسابقات ليگ شناي باشگاههاي ايران تاكنون اين نتايج بدست آمده است .

در‪ ۲۰۰‬متر كرال پشت
شاهين برادران از پتروشيمي تهران با زمان ‪ ۲/۲۰/۶۸‬دقيقه اول محمد ناظري از استخرانقلاب شيراز " ‪ " ۲/۲۶/ ۹۳‬دوم هومن رياحي از " " " ‪ " ۲/۲۸/۲۸‬سوم در ‪ ۵۰‬متر آزاد
حميد رضا مورز ازپرسپوليس تهران با زمان ‪ ۲۳/۹۵‬ثانيه اول ركورد جديد پاشا وحدتي از " " " ‪ " ۲۴/۴۷‬دوم محمود ابوطالبي از استخر انقلاب شيراز " ‪ " ۲۴/۴۷‬سوم در‪ ۲۰۰‬متر قورباغه

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


محمد دلجو از پرسپوليس با زمان ‪ ۲/۳۷/۰۸‬دقيقه اول سروش خواجگي از " " " ‪ " ۲/۳۷/۶۸‬دوم بكتاس غيبي از از پيام ارتباطات تهران ‪ " ۲/۴۶ /۱۸‬سوم دراين مسابقات كه درآن ‪ ۱۱۲‬نفرازهشت باشگاه پتروشيمي تهران، استخر- انقلاب شيراز، پيام ارتباطات تهران، پرسپوليس تهران، دانشگاه آزاد زنجان پيام مخابرات تبريز، تربيت بدني خوزستان و دلفين علم و صنعت شركت دارند تا فردا دراين استخر ادامه خواهد داشت .

اين مسابقات كه جمعا در ‪۲۰‬ماده انجام مي‌شود تاپايان مرحله دوم تيمهاي پتروشمي تهران ،استخرانقلاب شيرازو پرسپوليس تهران درمكانهاي اول تا چهارم قراردارند.

مسابقات شناي ليگ باشگاههاي ايران درچهارمرحله انجام مي‌شود.

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/28429

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ركورد ‪ ۵۰‬متر آزاد شناي ايران بهبود يافت، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016