يكشنبه 9 مهر 1385

جلسه رسيدگی به پرونده مصدومان حادثه ورزشگاه آزادی برگزار شد، ايسنا

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعی

وکيل نيروی انتظامی در پرونده وزرشگاه آزادی از برگزاری اولين جلسه‌ی رسيدگی به بخش مربوط به مصدومان حادثه ورزشگاه آزادی در مجتمع شهيد قدوسی خبر داد.

عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: دادگاه پرونده ورزشگاه آزادی در قسمتی که مربوط به مصدومان حادثه بود امروز در يکی از شعبه‌های مجتمع قضايی شهيد قدوسی برگزار و پرونده به شعبه‌ی ۱۰۴۳ دادگاه عمومی احاله شد.

وی ادامه داد: به لحاظ اين که پرونده اصلی در شعبه ۱۰۴۳ دادگاه‌های عمومی تهران رسيدگی و در آن جا حکم صادر شده است و فعلا در شعبه‌ی ۲۰ دادگاه تجديدنظر به دنبال اظهارات وکلای متهم تحت رسيدگی است، پرونده مذکور به شعبه‌ی ۱۰۴۳ دادگاه‌های عمومی تهران ارجاع شده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


خرمشاهی يادآور شد: اين پرونده درخصوص مصدومان حادثه ورزشگاه آزادی بوده است و پرونده‌ای که قبلا در شعبه ۱۰۴۳ بود مربوط به درگذشتگان حادثه مزبور بوده است و قرار شد به اين پرونده نيز در شعبه‌ی ۱۰۴۳ دادگاه‌های عمومی تهران رسيدگی شود.

وی همچنين گفت که طبق قانون آيين دادرسی کيفری اين پرونده بايد در همان شعبه‌ی رسيدگی کننده بررسی شود.

در بازی فوتبال تيم‌های ايران و ژاپن در پنج فروردين ماه سال ۸۴ در پی حادثه‌ای تعدادی از تماشاچيان فوت و تعدادی مصدوم شدند.

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/31604

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'جلسه رسيدگی به پرونده مصدومان حادثه ورزشگاه آزادی برگزار شد، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016