چهارشنبه 9 اسفند 1385

رقابت های مقدماتی المپيک ۲۰۰۸: تيم های ملی فوتبال اميد ژاپن، کره جنوبی، ازبکستان، عراق و سوريه با پيروزی آغاز کردند، مهر

رقابتهای مقدماتی المپيک چين عصر امروز در گروههای شش گانه آسيا با برگزاری هشت ديدار آغاز شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در پايان هشت ديدار انجام شده عصر امروز تيم های ژاپن، کره جنوبی، ازبکستان، عراق و سوريه مقابل حريفان خود به پيروزی دست يافتند.

درگروه دو، تيم فوتبال اميد ژاپن موفق شد با نتيجه ۳ بر صفر هنگ کنگ را شکست دهد. همچنين در ديگر ديدار اين گروه تيم فوتبال اميد سوريه با نتيجه ۳ بريک تيم فوتبال اميد مالزی را مغلوب کرد.

درگروه شش تيم فوتبال اميد ازبکستان در ديداری دشوار با نتيجه دو بر يک از سد حريف سرسخت خود تيم فوتبال اميد امارات گذشت و در ديگر مسابقه اين گروه تيم فوتبال اميد کره جنوبی با يک گل مقابل ميزبان خود تيم فوتبال اميد يمن به پيروزی دست يافت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در گروه ۵ تيم فوتبال اميد تايلند در ورزشگاه خانگی با يک گل مغلوب تيم فوتبال اميد کره شمالی شد. در ديگر ديدار اين گروه هم تيم فوتبال اميد عراق با ۳ گل ميهمان خود تيم فوتبال اميد هند را شکست داد که گل دوم اين مسابقه توسط "علی عبدالزهرا" مهاجم تيم فوتبال مس کرمان در دقيقه ۶۸ به ثمر رسيد.

درگروه ۳ اين مسابقات تيم فوتبال اميد ويتنام درعين ناباوری با نتيجه دو برصفر تيم فوتبال اميد لبنان را شکست داد.

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/32875

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'رقابت های مقدماتی المپيک ۲۰۰۸: تيم های ملی فوتبال اميد ژاپن، کره جنوبی، ازبکستان، عراق و سوريه با پيروزی آغاز کردند، مهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016