پنجشنبه 8 شهريور 1386

روز پايانی مسابقات شنای رده های سنی آسيا ـ اندونزی، راهيابی چهار شناگر به فينال، ثبت يک رکورد جديد برای ايران، ايسنا

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: قهرمانی - همگانی


چهارمين و آخرين روز مسابقات شنای رده های سنی آسيا در اندونزی با صعود چهار شناگر ايرانی به فينال و ثبت يک رکورد جديد برای ايران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، در آغاز آخرين روز از پنجمين دوره‌ی مسابقه های شنای رده های سنی آسيا، در ماده‌ی ۵۰ متر آزاد رده سنی عموم محمد بيداريان با ثبت زمان ۲۴ ثانيه و ۲۴ صدم ثانيه به عنوان نفر دوم گروه خود به فينال راه يافت.

در ماده‌ی ۱۰۰ متر کرال پشت رده‌ی سنی ۱۴ـ۱۳ سال پوريان مالدار قصری با زمان يک دقيقه و ۶ ثانيه و ۱۱ صدم ثانيه راهی فينال شد. او با اين زمان رکورد اين رده‌ی سنی در ايران را که متعلق به هومن رياحی بود، ۳۸ صدم ثانيه کاهش داد.

در ماده‌ی ۱۰۰ متر کرال پشت رده‌ی سنی عموم شاهين برادران با زمان يک دقيقه‌ و ۲ ثانيه و ۸۴ صدم ثانيه به فينال صعود کرد.

در ماده‌ی ۴۰۰ متر آزاد رده‌ی سنی ۱۷ـ۱۵ سال سامان‌سالاری با زمان چهار دقيقه و ۱۲ ثانيه و ۹ صدم ثانيه به فينال راه يافت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مسابقات فينال بعدازظهر امروز در استخر مجموعه ورزشی سنايان برگزار می شود.

همچنين به دليل به حد نصاب نرسيدن شرکت کنندگان در دو ماده‌ی چهار در ۲۰۰ متر آزاد تيمی و ۲۰۰ متر پروانه (سيروس سعيد) در مرحله‌ی مقدماتی، نمايندگان کشورمان در اين دو ماده نيز مستقيما به فينال راه يافتند.

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/34154

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'روز پايانی مسابقات شنای رده های سنی آسيا ـ اندونزی، راهيابی چهار شناگر به فينال، ثبت يک رکورد جديد برای ايران، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016