سه شنبه 25 دي 1386

انتشار بررسی حضور مربيان خارجی در ورزش ايران، ايسنا

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: قهرمانی - همگانی


سطح کيفيت حضور مربيان خارجی در ايران؛ با بررسی بيست و پنج آيتم از سوی کميته مربيان، کميه‌ی ملی المپيک بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين تحقيق که روی ۲۲ مربی خارجی در ۱۵ رشته ورزشی انجام شد؛ آمده است:« در بخش بررسی سطح تحصيلات مربيان مشخص شد ۹۳ درصد مربيان حاضر در ايران دارای تحصيلات آکادميک بوده و تنها ۷ درصد آنها دارای تحصيلات غير آکادميک هستند.

در بررسی وضعيت جسمانی مربيان آمده است: ۸۰ درصد مربيان وضعيت جسمانی خوبی دارند، ده درصد در وضعيت خيلی خوب به سر می‌برند، ده درصد وضعيت متوسطی دارند و هيچ مربی نبوده که دارای وضعيت جسمانی بدی باشد.

سابقه‌ی مربيگری مربيان نشان می‌دهد: ۴۰ درصد آنها بالاتر از ۲۰ سال سابقه دارند، ۲۰ درصد بين ۱۵ تا ۲۰ سال، ۲۶ درصد بين ۱۰ تا ۱۵ سال و ۱۴ درصد کم‌تر از ۱۰ سال سابقه‌ی مربيگری داشته‌اند.

دانش مربی در برطرف کردن ايرادها بخش ديگری از اين بررسی است که مشخص شد ۵۶ درصد مربيان، در برطرف کردن ايرادها توانايی بالايی داشته‌اند، ۳۴ درصد عملکرد بسيار خوبی داشته‌اند و تنها ۱۰ درصد در حد متوسط بوده‌اند. اين بررسی نشان می‌دهد مربی ضعيف برای برطرف کردن ايرادها وجود ندارد.

بررسی عملکرد مربی بر اساس شرايط اخلاقی – اجتماعی جامعه نشان می‌دهد:« ۳۷ درصد مربيان عملکرد خوبی داشته‌اند، ۳۷ درصد متوسط عمل کرده‌اند، ۲۱ درصد عملکرد بسيار خوبی داشته‌اند و ۵ درصد در بعد شرايط اخلاقی – اجتماعی جامعه ضعيف بوده‌اند.

مربيان خارجی در ايجاد رابطه با ورزشکاران چقدر موفق بوده‌اند:« نتايج می‌گويد نيمی از مربيان خارجی عملکرد خوبی داشته‌اند و ۲۸ درصد از آنها موفقيت بسيار خوبی در اين زمينه به دست آورده‌اند. ۱۷ درصد مربيان نيز متوسط عمل کرده‌اند و ۵ درصد از آنها موفقيت کمی به دست آورده‌اند.»

توجه به مسايل روانی ورزشکاران محور ديگری از اين بررسی است که مشخص شد: ۳۹ درصد مربيان در حد زياد، ۳۹ درصد در حد متوسط و ۱۶ درصد در حد بسيار زياد و ۶ درصد عملکرد ضعيفی داشته‌اند.

ورزشکارانی که با مربيان خارجی کار می‌کنند چه ميزان از وقت خود را صرف تمرين می‌کنند:« ۴۱ درصد مربيان بيشتر از ۶ جلسه، ۴۷ درصد مربيان ۶ جلسه، ۶ درصد مربيان ۵ جلسه و ۶ درصد مربيان نيز ۳ جلسه در هفته ورزشکاران خود را تمرين می‌دهند.»

مربيان خارجی تا چه ميزان دارای اهداف از پيش تعيين شده هستند:« ۷۶ درصد زياد، ۱۸ درصد بسيار زياد و ۶ درصد در حد متوسط دارای اهداف از پيش تعيين شده هستند. هيچ کدام از مربيان در حد ضعيف يا خيلی ضعيف نبودند.»

شرايط اردو برای حضور مربی خارجی چگونه است:« بررسی نشان می‌دهد تا ۶۹ درصد شرايط اردو تا حد زيادی برای حضور مربی خارجی فراهم است، ۲۵ درصد بسيار زياد و ۶درصد در حد متوسط. شرايط ضعيف در اين آيتم ديده نمی‌شود.»

همکاری بين مربيان خارجی و داخلی:« ۷۰ درصد مربيان تا حد زيادی با مربيان ايرانی همکاری خوبی داشته‌اند و ۲۴ درصد در حد بسيار زيادی با هم هماهنگ بوده‌اند. تنها ۶ درصد در حد متوسط بوده‌اند و همکاری ضعيفی بين مربيان داخلی و خارجی وجود ندارد.»

کيفيت محل اسکان مربی:« وضعيت ۴۰ درصد مربيان خارجی در حد بسيار خوبی بوده و ۶۰ درصد در حد زياد بوده است. وضعيت متوسط و ضعيف در اين زمينه وجود ندارد.»

تغذيه ورزشکاران بر اساس نياز رشته‌ی ورزشی:« ۷۷ درصد ورزشکاران درحد زياد وضعيت خوبی داشته‌اند. درصدی برای وضعيت بسيار خوب در اين زمينه وجود ندارد اما ۲۳ درصد در حد متوسط بوده و وضعيت ضعيف وجود ندارد.»

کنترل و نظارت فدراسيون بر عملکرد مربی خارجی چگونه است« ۸۶ درصد فدراسيون‌ها عملکرد خوبی در حد زياد داشته‌اند ۷ درصد در حد بسيار زياد و ۷ درصد در حد متوسط بوده‌اند.وضعيت ضعيفی در اين زمينه وجود ندارد.

به گزارش ايسنا، در ادامه‌ی اين بررسی به ميزان رضايت مربيان خارجی از حق‌الزحمه خود اشاره شده است:« ۷ درصد رضايت کامل، ۶۴ درصد رضايت دارند، ۲۹ درصد رضايت نسبی و مربی وجود ندارد که از وضعيت خود ناراضی باشد.»

تلاش فدراسيون در جهت رفع مشکلات مربيان چگونه است:« در اين آيتم و ۱۰۰ درصد فدراسيون‌های ورزشی موفقيت داشته‌آند و هيچ وضعيت ضعيف يا نسبی وجود ندارد.»

مربيان خارجی تا چه ميزان به مترجم نياز داشته‌اند:« ۲۵ درصد مربيان در حد بسيار زياد، ۶۳ درصد در حد زياد، ۶ درصد در حد متوسط و ۶ درصد به ميزان کمی به مترجم نياز داشته‌اند.»

مربيان خارجی تا چه اندازه به ورزشکاران خود برای استفاده از مکمل‌های غذايی توصيه کرده‌اند:« ۶۷ درصد مربيان خيلی کم، ۲۰ درصد در حد متوسط، ۱۳ درصد زياد و گزينه بسيار زياد وجود ندارد.»

زمان هر جلسه تمرين مربی خارجی با ورزشکاران به طور ميانگين چقدر است:« ۲۳ درصد مربيان ۱۵۰ دقيقه و ۷۷ درصد مربيان ۱۲۰ دقيقه در هر جلسه ورزشکاران خود را تمرين می‌دهند.»

عملکرد مربی بر اساس برنامه از قبل تعيين شده:« ۱۶ درصد مربيان بسيار خوب بوده‌اند. ۶۳ درصد در حد زياد و ۲۱ درصد در حد متوسط هستند. وضعيت ضعيف وجود ندارد.

مشخص بودن اهداف کلی و جزيی در برنامه تمرينی:« ۲۱ درصد در حد بسيار زياد، ۵۸ درصد در حد زياد، ۱۶ درصد در حد متوسط و ۵ درصد در اين آيتم ضعيف بوده‌اند.»

مراحل مختلف هر دوره از تمرين مطابق برنامه:« ۱۹ درصد در حد بسيار زياد، ۵۶ درصد زياد، ۲۵ درصد متوسط و وضعيت ضعيفی در اين زمينه وجود ندارد.»

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

حضور به موقع ورزشکاران در جلسات تمرين:« ۴۷ درصد در حد بسيار زياد، ۴۷ درصد زياد و ۶ درصد در حد متوسط در جلسات تمرين حضور يافته‌اند.»

تعيين نحوه‌ی همکاری و شرح وظايف مربيان توسط فدراسيون :« ۶۴ درصد فدراسيون‌ها عملکرد خوبی داشته‌اند، ۳۰ درصد در حد بسيار زياد بوده‌اند و تنها ۶ درصد عملکرد متوسطی داشته‌اند که وضعيت ضعيف نيز در اين آيتم ديده نمی‌شود.»

مربيان خارجی تا چه ميزان از دريافت به موقع حق‌الزحمه خود رضايت داشته‌اند:« ۷ درصد در حد بسيار زياد، ۶۴ درصد زياد، ۲۹ درصد متوسط و وضعيت ضعيفی در اين آيتم ديده نمی‌شود.»

در همين زمينه:

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/35642

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'انتشار بررسی حضور مربيان خارجی در ورزش ايران، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016