جمعه 4 مرداد 1387

محروميت عراق از حضور در المپيک، ايلنا

تهران- خبرگزاری کار ايران

در حالی که حدود دو هفته تا آغاز رقابت‌‌های المپيک ۲۰۰۸ پکن باقی مانده است، ورزشکاران عراقی به دليل دخالت دولت اين کشور در امور کميته ملی المپيک عراق از سويی کميته بين‌الملللی المپيک( (IOC از حضور در اين مسابقات محروم شدند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به گزارش ايلنا، در نامه‌ای که از سوی IOC به کميته ملی المپيک عراق ارسال شده است، به دليل دخالت دولت اين کشور در امور اين کميته و عزل و نصب‌هايی که از سوی مقامات اين کشور انجام شده است، ورزشکاران عراقی شانس حضور در المپيک پکن را از دست دادند.

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/37760

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'محروميت عراق از حضور در المپيک، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016