دوشنبه 11 شهريور 1387

اقدام درس آموز يک انگليسی برای مسئولان ورزش کشور، فردا

مسئول فدراسيون دوميدانی انگليس در پی ناکامی کاروان ورزشی اين کشور در المپيک پکن تنها به خاطر عدم کسب يک مدال طلا از ميان ۵ مدال از پيش تعيين شده در المپيک پکن، از سمت خود کناره گيری کرد.‬
يکی از مسئولان ورزش کشور انگلستان از سمت خود استعفا داد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به گزارش «فردا» از بی بی سی، ديو کالينز در پی ناکامی کاروان انگلستان در المپيک برای عدم کسب يک مدال طلا از ميان ۵ مدال از پيش تعيين شده در المپيک پکن، از سمت خود کناره گيری کرد.‬

بنابراين گزارش ‫کالينز که از مارس ۲۰۰۵ مسئوليت فدراسيون دو و ميدانی انگليس را بر عهده گرفته بود در اين رابطه می گويد:« من از آنچه که بدست آمده آن هم در اين مدت کوتاه مفتخرم؛ که آن هم بدليل کار موثر تيمی ما بوده است.»

مدير اجرايی سازمان تربيت بدنی انگلستان در اين خصوص می گويد:« اين اقدام برای افزايش بازده و کارآيی ما برای موفقيت بيشتر در المپيک ۲۰۱۲ صورت گرفته است.»

گفتنی است با وجود نمايش فوق العاده کاروان المپيک انگلستان که در چند دهه اخير بی سابقه بوده است، فدراسيون دو و ميدانی اين کشور از ۵ مدال طلای از پيش تعيين شده توانست ۴ مدال را بدست آورد.‬

استعفای اين مسئول ورزش انگليسی به علت تنها کسب يک مدال کمتر از مدال های پيش بينی شده در حالی است که مسئولين ورزشی ايران دائما همديگر را مقصر می نامند و دست آخر ناکامی بزرگ ايران در المپيک پکن را مشيت الهی می نامند‍!

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/38173

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اقدام درس آموز يک انگليسی برای مسئولان ورزش کشور، فردا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016