دوشنبه 6 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

علی کريمی: ديگر تحمل اين سوال ها را ندارم، مشکل من با علی دايی مربوط به امروز نيست، ايلنا

- آنهايی که می خواهند کار را درست کنند خراب تر می کنند

تهران- خبرگزاری کار ايران
علی کريمی گفت: در اين چند هفته اخير نزديک به ۸۰-۷۰ نوع شايعه درخصوص بازگشت من به تيم ملی و آشتی با علی دايی در رسانه های گروهی مطرح شده است اما تمامی اين مسائل در حد حرف بوده و هيچ کدام واقعيت نداشته است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
هافبک تيم پرسپوليس بعد از تمرين امروز اين تيم در گفت وگو با ايلنا افزود: همانطور که طی روزهای گذشته اعلام کرده ام فعلاً تيم ملی برای من تمام شده محسوب می شود و از تمامی علاقه مندان به فوتبال و خبرنگاران می خواهم زمانی که قصد دارند با من صحبت کنند ديگر در خصوص بازگشتم به تيم ملی سوال نکنند. چرا که طی چند روز گذشته من موضع خود را در خصوص بازگشت به تيم ملی اعلام کرده ام و به هيچ وجه ديگر تحمل ندارم در اين ارتباط بحث کنم.
وی ادامه داد: من هيچ گونه تمايلی برای بازگشت به تيم ملی ندارم چرا که در قالب يک خانواده فوتبالی هنوز هم با علی دايی اختلاف نظر دارم و اين اختلاف مربوط به امروز نيست بلکه مربوط به گذشته است. دراين بين کسانی که به فکر صلح و آشتی هستند و می خواهند اين مساله را درست کنند اوضاع را خراب تر می کنند.
کريمی اضافه کرد: از من فقط در مورد تيم پرسپوليس و اخبار مربوط به آن سوال کنيد. چرا که از اين پس به عنوان يک هوادار برای تيم ملی آرزوی موفقيت خواهم کرد. اميدوارم کسانی که با جای من در تيم ملی بازی می کنند موفق ظاهر شوند.
هافبک تيم پرسپوليس در خصوص مصدوميت خود گفت: متاسفانه با تشخيص پزشکان به احتمال فراوان در ديدار برابر مقاومت سپاسی غايب خواهم بود. البته باتوجه به پتانسيل بالای تيم پرسپوليس جای خالی من احساس نخواهد شد.

Copyright: gooya.com 2016