یکشنبه 26 خرداد 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

کشف DNA و RNA در یک شهاب سنگ، مهر

محققان انگلیسی در اجزای شهاب سنگی که در سال 1969 در استرالیا سقوط کرد دو حرف از الفبای حیات (DNA و RNA) را کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در سال 1969 شهاب سنگی با عنوان "مرچسن" در استرالیا سقوط کرد. اکنون محققان دانشگاه کالج امپریال لندن موفق شدند پس از 40 سال از زمان این سقوط در اجزای این شهاب سنگ دو حرف از الفبای حیات یعنی DNA و RNA را شناسایی کنند. این کشف می تواند منشاء فرازمینی حیات روی زمین را تائید کند.

به گفته این محققان بین 8/3 تا 5 میلیون سال قبل روی زمین شهاب سنگهای زیادی که مشابه شهاب سنگ "مرچسن" بودند سقوط کرده اند و بنابراین این سنگهای آسمانی می توانسته اند مواد آلی زیادی را در زمین آزاد کرده باشند.
تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
این دانشمندان توضیح دادند: "اولین اشکال حیات روی سیاره زمین یک کد ژنتیکی را ایجاد کرده و سپس این کد را به نسلهای بعدی منتقل کرده است."

براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، این محققان که نتایج این کشف را در مجله Earth and Planetary Science منتشر کرده اند دو مولکول "اوراسیل" و "زانتین" که در DNA و RNA وجود دارند را در این شهاب سنگ شنایایی کردند.

RNA یا اسید ربیونوکلئیک بخش کلیدی دیگر رمزگذاری ژنتیکی است که بدن ارگانیسم را می سازد.

Copyright: gooya.com 2016