یکشنبه 24 شهریور 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

دلايل قطعی‌های اينترنت، ايلنا

رئيس انجمن شرکت‌‏هاي اينترنتي گفت: هنوز هم مشکلات اينترنت و قطعي‌‏هاي مکرر ادامه دارد.

مهندس مسعود رياضيات در گفت‌‏وگو با ايلنا يکي از دلايل قطعي‌هاي اينترنت در کشور را توزيع نامناسب پهناي بينISP و PAP ها دانست و اظهار داشت: توزيع پهناي باند بين ISP ها در کشور بايد با هزينه کم انجام شود تا اين شرکت ها بتوانند در تمام نقاط از پهناي باند با صرف هزينه‌‏هاي بسيار کم استفاده کنند.
تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
وي در ادامه با اشاره به قطعي‌هاي مکرر اينترنت و ادامه اين قطعي‌ها در کشور گفت: کيفيت خط‌‏هاي اينترنتي ارتباط مستقيم به پهناي باند، رشته اصلي فيبر نوري و متولي اصلي يعني شرکت زيرساخت دارد. همچنين که در همه کشورهاي جهان تمهيداتي انديشيده شده که در آن پهناي باند را به صورت تنوع بخشي طراحي مي‌‏کنند که اگر يک نقطه دچار مشکل شد، ترافيک اينترنتي به نقاط ديگر انتقال يابد.

رياضيات افزود: در واقع در کشورهاي ديگر پهناي باند به صورت LOOP و يک حلقه است که اگر يک طرف دچار خرابي شد، طرف ديگر کار ارتباطي را انجام دهد بنابراين اين اطمينان وجود دارد که پهناي باند هميشه در اختيار است و بلافاصله روش‌‏هاي ديگر جايگزين مي‌‏شود.

وي خاطرنشان کرد: همچنين در کشورهاي توسعه يافته خدمات اينترنتي به عهده چندين کشور است که در صورت قطعي اينترنت همه با هم در صدد رفع آن بر مي‌‏آيند ولي در ايران اينگونه نيست و تنها يک متولي اصلي (شرکت زيرساخت) دارد که بايد پاسخگوي همه قطعي‌‏ها باشد.

وي گفت: در زمينه قطعي اينترنتي علاوه بر دو دليلي که گفته شد، دليل سومي هم وجود دارد که مربوط به تجهيزات پشتيباني ISPها است که بايد رضايت مشتريان را جلب کنند. پر واضح است تا زماني هم که براي ISP ها صرفه اقتصادي وجود داشته باشد، اين کار را به خوبي انجام مي‌‏دهند.

رياضيات خاطرنشان کرد: با گزارشاتي که ما از کاربران اينترنتي دريافت کرده‌‏ايم متوجه شده‌‏ايم که با وجود استفاده آنها از خدمات چندين شرکت ISP باز هم اين قطعي‌‏ها حتي در سرويس‌‏هاي خانگي دايال آپ (DIAL UP) وجود داشته و همچنان ادامه دارد که اين نشان مي‌‏دهد که اشکالات مربوط به ارائه خدمات و پشتيباني توسط ISP ها نيست.

Copyright: gooya.com 2016