دوشنبه 15 مهر 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

دنيايی مجازی برای تجربه زندگی يک ستاره فوتبال، بی بی سی

تمزين اوزبورن
بی بی سی نيوز


اگر شما مايل بوده ايد که زندگی يک فوتباليست سرشناس را در داخل و خارج از زمين فوتبال تجربه کنيد اما واقعا مهارت لازم برای حضور در ميادين فوتبال را نداشته ايد، ممکن است بازی Football Superstars بتواند به شما کمک کند.

اين بازی اينترنتی شبيه سازی فوتبال را با يک جهان مجازی ترکيب می کند و شرايط آن را فراهم می کند که بازی‌گران خود را به سطح يک فوق ستاره برسانند و در اين راه درآمد نيز داشته باشند.

پس از هر مسابقه بازيکنان می توانند همانند يک ستاره فوتبال به رستوران ها و مشروب فروشی ها بروند و پول خود را خرج کنند، البته در جهان مجازی.
تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
ريک الکساندر، رئيس شرکت Monumental Games که بازی Football Superstars را توليد کرده می گويد اين بازی نماد سبک جديد از بازی های اينترنتی پربازی‌کن (MMO) است که نه تنها جنبه ورزشی دارد بلکه بر خلاف ديگر بازی های فوتبال، بازی‌کن تنها يک شخصيت را در بازی کنترل می کند و بجای آنکه با تيم های تحت کنترل کامپيوتر رو در رو شود، با شخصيت های ديگری در يک بازی فوتبال مشارکت می کند که هر کدام از آنها توسط بازی‌کن ديگری کنترل می شوند.

همچنين يک فن آوری مخصوص صدا گذاری به بازی‌کن ها امکان می دهد در يک مسابقه با هم بازی های خود در يک مسابقه صحبت کنند.

آقای الکساندر می گويد: "اين بازی شبيه سازی فوتبال است، اما در ساخت آن ما شيوه متفاوتی را نسبت به ديگر توليد کنندگان بازی در پيش گرفته ايم."

"اين بازی مانند آن است که شما واقعا فوتبال بازی می کنيد؛ شما موقعيت خودتان را در زمين تعيين می کنيد و عملکرد شما تعيين می کند که چقدر توپ به شما می رسد. همينطور مثل زندگی واقعی، رابطه شما با ديگر اعضاء تيم بسيار مسئله ای حساس است."

بازی کسب مهارت

در اين بين شهرت بازی‌کن نيز به تدريج افزايش می يابد و بنا به ميزان ارتقاء خود امتياز دريافت می کند.

در اين بازی تنها شخصيتهايی که توسط کامپيوتر کنترل می شوند، دروازه بان ها هستند.

بازی‌کن می تواند حدود ۱۴۰ مهارت را ياد بگيرد، هر چند امکان کسب اين مهارت ها از ابتدای بازی وجود ندارد.

همچنين هر شخصيت می تواند با کسب درآمد، به تدريج به جلوه های فريبنده زندگی يک ستاره فوتبال دست يابد.

بازيکنانی که پول آنها از وقتشان بيشتر باشد می توانند خود را به سطوح بالاتر مهارت در فوتبال و همچنين دارايی برسانند.

هرچند شرکت در اين بازی مجانی است، اما خريد اشتراک ويژه به بازی‌کن امکان می دهد برای شخصيت خود لباس، مدل مو، گوشواره، و خالکوبی هايی را انتخاب کند که بازی‌کن معمولی به آنها دسترسی ندارد.

مشترکان ويژه همچنين می توانند به برخی نقاط در جهان مجازی، که دسترسی به آن برای همگان ممکن نيست، راه يابندريال هر چند برخی دارايی ها تنها به واسطه بازی کردن و کسب مدارج بالاتر در بازی به دست می آيند.

آقای الکساندر در اين باره گفت: "ما نمی خواهيم با دادن امتيازات بيش از حد به مشترکان، شرايط نابرابری ايجاد کنيم."

يک شخصيت درون بازی برای طی عرض جهان مجازی ساخته شده، که استاديوم فوتبال در قلب آن قرار دارد، به ۲۵ دقيقه راهپيمايی نياز دارد.

محليه های متنوعی در اين جهان ايجاد شده است و ممکن است به افراد جالبی هم در اين بين برخورد.

آقای الکساندر می گويد"ممکن است بتوانيد مارادونا را در يک مشروب فروشی پيدا کنيد، که می تواند به شما تکنيک 'دست خدا' را ياد بدهد."

مشترکان می توانند باشگاه های فوتبال خود را ايجاد کنند که عضويت در انها برای بازی‌کن های عادی مجانی است.

اعضاء يک باشگاه جلسات تمرين و هماهنگی برگزار می کنند و می توانند خارج از ميدان فوتبال هم دور هم جمع شوند و اشيائی را رد و بدل کنند.

احتمال اينکه اين روابط در دنيای واقعی هم متصور شوند وجود دارد؛ اگر تعداد بازی‌کن ها زياد شود، اين شرکت قصد دارد مسابقات واقعی فوتبال را نيز ميان بازی‌کن ها به اجرا در آورد.

بازی Football Superstars در حال حاضر مراحل آزمايش خود را طی می کند و قرار است در اواخر سال ۲۰۰۸ بطور رسمی عرضه شود.

Copyright: gooya.com 2016