شنبه 4 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

50 درصد گونه های جانوری و گياهی ناپديد شدند، اعتماد

زمين در ششمين دوره انقراض کامل تمامي گونه هاي گياهي و جانوري قرار دارد به طوري که 50 درصد از تمامي دو گونه گياهي - جانوري در آن ناپديد شدند، به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اينترنتي ساينس ديلي، بيولوژيست هاي دانشگاه سانتا بارباراي ايالت کاليفرنيا طي تحقيقات خود اعلام کردند50 درصد از تمامي گونه هاي جانوري ـ گياهي در کره زمين به طور کلي از ميان رفته و زمين در دوره ششم انقراض کامل گياهي ـ جانوري قرار دارد. برادلي جي کاردينال استاد اکولوژي دانشگاه سانتاباربارا گفت؛ اين انقراض به علت فعاليت هاي انساني، از ميان بردن زيستگاه هاي جانوري، توليد آلودگي و فعاليت هاي ديگري است که سبب نابودي کره زمين مي شود و تمامي اين عوامل را انسان ها به وجود آورده اند. وي افزود؛ اين انقراض شبيه به انقراض کامل گونه هاي مختلف جانوري ـ گياهي کره زمين در 65 ميليون سال قبلي بوده که با نام کرتاسه شناخته شده است. در اين انقراض اگرچه دايناسورهاي غيرپرنده نابود شدند اما تعداد زيادي از گونه هاي گياهي هم از عرصه حيات خارج و منقرض شدند.
تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
Copyright: gooya.com 2016