پنجشنبه 29 آبان 1382

بخش هشتم: لباس زورکی

سفرنامه هنگامه شهيدي در جنگ عراق
« دولت در انتظار »
www.HengamehShahidi.com
info@HengamehShahidi.com

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

استادمحمود از روي مبل بلند شد و از من پرسيد: «چاي» ميل داريد يا «قهوه» يا «ظهورات»؟
- « ظهورات» ؟
- نوعي دم كرده گلهاي خشك است كه بسيار خاصيت دارد...
- بدم نمي آيد امتحان كنم ...
در حالي كه استاد محمود داشت به سمت آشپزخانه اوپن مي‌رفت از او پرسيدم: مقاومت مردم عراق قابل پيش بيني نبود به نظر شما با توجه به نارضايتي آنها از صدام چرا تا كنون مقاومت كرده اند؟
- مشكل، مشكل صدام نيست. مواضع مردم عراق مثل مردم ايران و سوريه است. آنها جنگ نمي خواهند صدام را هم نمي‌خواهند. مردم عراق مقاومت مي‌كنند چون نمي‌دانند بعد از جنگ چه خواهد شد. آنها ترس پس از جنگ دارند و از آينده مي‌هراسند. هيچ كشور عربي و اسلامي از رژيم صدام خوشنود نيست. اگر مردم باور مي‌كردند مشكل فقط صدام است با آمريكا همدست مي‌شدند و همكاري مي‌كردند. آنها مي‌دانند مشكل غير از صدام است و آمريكايي‌ها چيز ديگري غير از صدام مي خواهند.يك نكته مهم مي گويم مي‌توانيد زير آن را خط بكشيد . مخالفت كشورهاي اروپايي فرانسه، آلمان و يا روسيه با جنگ به دليل مخالفت با جنگ نيست بلكه آنها از اين ترس دارند كه خودشان پس از اين جنگ چه خواهند شد و مي ترسند روزي آمريكا بيايد و آنها را هم به خاطر تسليحات كشتار جمعي بمباران كند...
- آيا اين اتفاق ممكن است در مورد ايران هم بيفتد؟
- هر كسي با آمريكا مخالف باشد اين احتمال برايش وجود دارد...
- آمريكا در جنگ افغانستان با پشتوانه سازمان ملل اقدام كرد. در قضيه عراق چرا بدون حمايت سازمان ملل اقدام به اين كار كرد؟
استاد محمود داشت دم كرده «ظهورات» را داخل فنجان‌هاي صورتي رنگ زيبايي مي‌ريخت. تلويزيون الجزيره هم به نقل از الوطن خبر مي داد كه امريكا طرحي را با افسران عراقي طراحي كرده كه بتوانند با پول آنها را بخرد تا بدون جنگ و تلفات وارد بغداد شوند...
در همين زمان خبرنگار «سانا» وارد سالن شد و براي استاد محمود خبر آورد كه صدها ايراني به نشانه پرهيز از جنگ در مقابل سازمان ملل دست به تظاهرات زده‌اند. استاد محمود در حالي كه سيني به دست به سالن برمي‌گشت در پاسخ من گفت: براي اين جنگ از 30 سال پيش (1973) نقشه كشيدند. از زماني كه كشورهاي عربي سلاح نفت را عليه اسراييل به كار بردند امريكايي‌ها متوجه شدند نبايد به كسي اجازه دهند تا دوباره روزي نفت را به عنوان سلاح بر عليه آنها نيز بكار گيرد. پس از فروپاشي شوروي آمريكا در تلاش است تا تنها قطب دنيا باشد و مي خواهد كه به تنهايي از طريق سلاح تجارت و اقتصاد بر جهان سيطره يابد.اگر اين جنگ در عراق موفق شود مي‌تواند از آن استفاده كند و اين ترفند را بر عليه كشورهاي اروپايي هم به كار گيرد...
صحبت استاد كه به اينجا رسيد تلفن زنگ زد و استاد محمود شروع به صحبت كرد. به اوخبر دادند يكي از همكارانش كه در نزديكي كويت با نيروهاي آمريكايي بوده 5 روز است كه در عراق مفقود شده است. تلفن كه قطع شد بلافاصله با وزارت خارجه سوريه تماس گرفت و به آنها موضوع خبرنگار سوري را اطلاع داد. بسيار مضطرب و نگران بود. وقتي بهت مرا ديد گفت اين خبرنگار «دكتر وائل عواد» است. همسر او ايراني است و در تهران ساكن هستند...
- چند سالش است؟
- بين 45 و 50 سال دارد...
تلفن استاد دوباره به صدا درآمد. گوشي را برداشت وبا عجله و به احترام آن فردي كه پشت خط تلفن صحبت مي كرد از جا بلند شد. پشت خط «فاروق الشرع» وزير امور خارجه سوريه بود. او تماس گرفته بود تا مستقيما ماجراي خبرنگار سوري را پي‌گيري كند. استاد محمود در حالي كه خبر ناپديد شدن خبرنگار «سانا» را به وزير خارجه گزارش مي داد. سيگاري را آتش زد و از شدت ناراحتي پشت سر هم به آن پك مي زد. تلفن كه تمام شد رنگ صورت استاد محمود به قرمزي رنگ كراواتش شده بود. احساسش را درك ميكردم. همكار نزديكش مفقود شده بود.
از واقعه پيش آمده اظهار تاسف كردم. استاد به دليل اضطرابش از من خواست چند دقيقه‌اي بين صحبتمان فاصله بياندازيم .فنجان نوشيدني گرم را كه ديگر ولرم شده بود به دهانم نزديك كردم...
پرسيد: طعمش خوب است؟
- عالي است...
كمي كه زمان گذشت احساس كردم آرامتر شده است. تلويزيون تصاويري از حمله دانشجويان كره جنوبي به سفارت امريكا را نمايش مي داد. دوباره بحث راشروع كردم ...
- استاد محمود! در چند روز اخير دولتهايي علي رغم مخالفت ملتهايشان از آمريكا حمايت كردند. آيا اين مخالفت جهاني در اين سطح قابل پيش بيني بود؟
- بله بود. ملتها از جنگ خسته شده‌اند . صلح مي‌خواهند . اين تظاهراتها براي دفاع از صدام نيست. آنها تظاهرات مي‌كنند چون انسانهاي بي‌گناه كشته مي شوند. آنها مي‌گويند يك كشور بالاترين غرور را دارد. ملتهاي دنيا اين روزها كند ذهن نيستند. آنها باهوشند و مي‌دانند پس از عراق نوبت كشورهاي ديگر است .حالا آمريكا مي خواهد يك لباس درست كند به تن همه مردم دنيا كند. مي‌خواهد هر چه دوست دارد در دنيا پياده كند. مسلم است كه هيچ كس اين را قبول نمي‌كند كه لباس زوركي به تن كند .همه هزينه‌هاي اين جنگ از پول اين مردم و از غذاي آنهاست. اين يكي از عوامل تظاهرات مردم است. آنها استقلال، صداقت، دوستي و محبت مي خواهند...
- اين تظاهراتها مي‌تواند به دولتها فشار وارد كند؟
- تظاهرات مردم آمريكا دولت را نگران كرده است اما موضع فرانسه كه مخالف جنگ بود را تقويت كرده است...
- با همه اين حرفها آخر عاقبت صدام حسين چه مي شود؟
- صدام مي رود. ولي از راه و روش آمريكا صدام از بين نمي رود. اين جنگ آمريكايي از صدام يك قهرمان درست كرده و اين هم يكي ديگر از اشتباهات امريكا بود.من خيلي نگران آينده هستم...
- فكر مي كنيد صدام پناهنده شود يا در عراق كشته شود؟
- هر دو احتمال وجود دارد. اما هنوز قابل پيش بيني نيست ...
بحثمان خيلي به درازا كشيده بود و بايد مي رفتم ...
- خوب استاد اجازه مرخصي مي فرماييد؟
- اميدوارم به سلامت به سفر بروي و برگردي. اگر هم كمكي از من ساخته بود كوتاهي نمي كنم...

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/1431

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بخش هشتم: لباس زورکی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016