دوشنبه 13 بهمن 1382

بخش 38: دادگاه بين‌ا‌لمللي جنايتكاران جنگي در عراق

سفرنامه هنگامه شهيدي در جنگ عراق
« دولت در انتظار »
WWW.HengamehShahidi.com
info@HengamehShahidi.com

از اطاق اينترنت كه خارج شدم دكتر گوران را ديدم. ازاو پرسيدم خبر چديد چه داريد؟ گفت ما مشغول مذاكره با عزت الدوري قائم مقام صدام حسين هستيم. او قصد دارد خود را به كنگره ملي عراق تسليم كند.
- از فعاليت هاي حزب بعث اطلاعي در دست داريد؟
- حزب بعث نامش را به حزب دعوه (بازگشتن) تغيير داده و در حال جمع آوري نيروست تا خودش را براي شركت در اقدامات تخريبي و كارشكني در مسير دولت موقت وخصوصا عليه كنگره ملي عراق آماده كند...
- چرا كنگره ملي عراق؟
- چون آنها بيشتر از كنگره وحشت دارند تا اكراد شمال. آنها مي‌دانند كنگره ملي عراق ازساير گروهها پراستخوان‌تر و صاحب نفوذ‌تر است... راستي يك خبر ديگر هم برايتان دارم...
- چه خبري دكتر؟
- تيمي در كنگره ملي عراق تشكيل شده كه مسئول اعزام جوانان ورزشكار در رشته هاي مختلف به المپيك 2004 آتن مي‌باشد...
- پس با اين حساب براستي تشكيلات قوي داريد...
- من در حال برنامه ريزي براي 20 سال آينده كنگره ملي عراق هستم...
درست در همين زمان خبر رسيد كه اعضاي كميته ملي المپيك عراق با دكتر چلبي ديداري داشته‌اند و دكتر در آن ديدار گفته است كه به كميته بازيهاي المپيك آتن خبردهيد كه ما در المپيك 2004 آتن شركت مي‌كنيم...
داخل محوطه «ابوسعيد» از روزنامه‌نگاران عراقي درحال گفت‌وگو با چند نفر بود. مرا كه ديد از آنها جدا شد و به سوي من آمد و گفت اميدوارم اين روزها در عراق به شما بد نگذرد، هرچند ميدانم كه شرايط مطلوب شما نيست...
با او در خصوص شرايط عراق مشغول به صحبت شدم. او مي‌گفت وسعت ايران در مقابل عراق شبيه به يك قاره است و نيروهاي ائتلاف آمريكا و انگليس براي تسخير عراق حدود 300 هزار نفر نيروي زميني هوايي ودريايي عمل كننده داشته‌اند. با توجه به شرايط آب و هوايي وجغرافيايي ايران اگر قصد برخورد مشابه با عراق را با ايران داشته باشند، فرماندهان ائتلاف بايد بين 900 هزار تا يك ميليون و دويست هزار نيرو تدارك ببينند و به همين دليل است كه امريكا نمي خواهد خود را در باتلاق ايران گرفتار كند...
در همين زمان محسن به سمت ما آمد و براي صرف نهارمرا به اطاق نهارخوري دعوت كرد. سرميز نهار اعضاي برجسته كنگره ملي عراق حضور داشتند و من تنها خبرنگار در آن جمع بودم. ميز با انواع غذاها از بيفتك گرفته تا مرغ سوخاري و شنسل مرغ و كتلت عربي و انواع سالاد مزين بود. پس از صرف نهار به سوي «آراز حبيب» رفتم تا با او صحبت كنم. او از مردان اصلي كنگره ملي عراق و از مشاوران برجسته احمد چلبي بود. آراز 36 ساله و مهندس راه و ساختمان از دانشگاه بغداد و از معارضيني بود كه در ارتباط با سرنگوني صدام حسين در ده سال گذشته شبانه روز فعاليت داشته است...
به او گفتم آخرين اطلاعات از ليست 55 نفره‌اي كه امريكا اعلام كرده را مي خواهم. تا كنون چند نفر دستگير شده اند؟
- 22 نفر...
- مهمترين آنها چه كساني بودند؟
- طارق عزيز از همه مهمتر بود. محمد حمزه زبيري‏ ‏- جمال تكريتي شوهر"هله" دختر صدام...
- آنها خودشان را تسليم كردند يا شما دستگيرشان كرديد؟
- جمال تكريتي خودش را به ما تسليم كرد. محمد حمزه زبيري را ما در هله دستگير كرديم كه دريكي از باغهاي منطقه مخفي بود. وليد حميد التكريتي خودش پيش ما آمد. با بقيه هم در حال رايزني هستيم...
- چگونه؟
- ميرويم سراغشان و قانعشان مي كنيم كه خودشان را به ما تسليم كنند...
- در حل حاضر با چه كساني در حال مذاكره هستيد؟
- چهار نفر از گارد صدام حسين ...
- چه كساني ؟
- «ابراهيم عبدالستار» رئيس ستاد ارتش عراق – «سعد عبدالمجيد الفيصل» از مسئولين بلند پايه حزب بعث – «مانع عبدالرشيد» و در همين لحظه «خليل ابراهيم» جانشين رئيس مخابرات عراق كه اينجاست كه تا شب او را تحويل آمريكايي‌ها مي‌دهيم...
- آمريكايي‌ها آنها را به كجا مي برند؟
- آنها را به زندان بغداد منتقل مي كنند تا دادگاه جهاني آنها را محاكمه كند...
- با درخواست و شكايت ملت عراق؟
- بله . دادگاه بين المللي جنايتكاران جنگي در عراق تشكيل خواهد شد ...
- از صدام چه خبر داريد؟
- صدام و قصي دوروبر بغدادند و هر 6 ساعت مكانشان را تغيير مي‌دهند. به چهار مكان كه ما رسيدم، آنها رفته بودند. هميشه دو سه ماشين محافظ با او هستند...
- مطمئن هستيد كه از عراق خارج نشده است؟
- بله فقط «كمال مصطفي تكريتي» برادر جمال مصطقي تكريتي داماد صدام كه مسئول گارد جمهوري عراق بود در سوريه است...
- آيا پناهنده شده است؟
- نمي دانم ولي آنجا حضور دارد مي گويند به سوري‌ها پول داده است...

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/4176

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بخش 38: دادگاه بين‌ا‌لمللي جنايتكاران جنگي در عراق' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016