دوشنبه 18 اسفند 1382

بخش 49: اكنون صدام معارض است

سفرنامه هنگامه شهيدي در جنگ عراق
« دولت در انتظار »
WWW.HengamehShahidi.com
info@HengamehShahidi.com

به ساختماني كه پشت مقر بود وارد شدم تا با «هوگر» كه پيش از اين از كامران در سليمانيه درباره او شنيده بودم صحبت كنم. از او به سختي مي‌شد حرف كشيد. او 40 ساله و فارغ التحصيل رشته مكانيك و هندسه از دانشگاه بغداد بود. در سال 1987 فارغ التحصيل شده بود از او پرسيدم از چه سالي مبارزه عليه رژيم صدام را آغاز كرديد؟

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

- سال 1992با كنگره ملي عراق ارتباط برقرار كردم ولي اكنون مي‌بينيد كه ما ديگر معارض نيستيم بلكه اين صدام است كه به معارض تبديل شده است…
- در زمان صدام، دستگير هم شديد؟
- نه...
- پس چگونه متوجه شدند كه شما معارض هستيد؟
- دوستانم به من خبر دادند كه دستگير مي شوي و من هم رفتم و ديگر به بغداد برنگشتم. يك روز يكي از دوستان نزديكم دستگير شد و پدرش براي من خبر فرستاد كه وارد بغداد نشويد. آن زمان من در اربيل بودم. او به من گفت تو مثل پسر من هستي اگر بيايي تو را هم مي گيرند...
- كجا؟
- سال 96 به اربيل درشمال عراق رفتم...
- آنجا چگونه به فعاليتتان ادامه داديد؟
- تشكيلاتي را برقرار كردم و افراد مطمئنم را به بغداد مي فرستادم ...
- بغداد را چگونه ديديد؟
- آن بغدادي نبود كه من در سال 96 به جا گذاشته بودم. لحظات اول خيلي خوشحال بودم اما با ديدن آشوبها و بلواها خيلي متاثر شدم...
- من قبلا با كامران كه صحبت مي كردم از او شنيدم كه به خاطر فعاليت هاي شما دستگير شده است...
- درست است...
- براي ما مي‌گوييد در منزل كامران چه فعاليت هايي مي كرديد؟
- دوستان زيادي در بغداد داشتم و افراد مختلفي را جذب تشكيلاتم مي كردم كه همه به صورت مخفي بودند. از طبقات مختلف با من همكاري داشتند از نظامي گرفته تا استاد دانشگاه و كارگر و كارمند...
- فقط در زمينه تنظيم تشكيلات سياسي فعاليت مي كرديد يا در براندازي هم نقش داشتيد؟
- فقط براي جذب نيرو و كارهاي فرهنگي فعاليت مي كردم ...
- كامران از فعاليت هاي شما خبر داشت؟
- اگر خبر داشت كه اعدامش مي كردند او از هيچ چيزي خبر نداشت...
- چگونه دو سال در منزل او بوديد و به او چيزي نگفتيد؟ آيا مورد اعتماد شما نبود؟
- مسئله اطمينان نبود به او اطمينان داشتم چون برادرزن من است اما نمي‌خواستم او وارد اين قضايا شود. كامران كمي زياد صحبت مي كرد و من مي ترسيدم يك روز حواسش نباشد و در جايي كه نبايد حرفي را بزند و هم خودش و هم ما دچار دردسر شويم...
- آيا عمليات مخفي هم داشتيد؟
- در دو سه محل از محلهاي سري و حساس با لباس نظامي و همكاري دوستاني كه در سيستم صدام داشتم به داخل بغداد رفتم و كسي هم متوجه نشد و بازگشتم...
- مي توانيد يكي از آنها را بازگو كنيد ؟
- مركز نوآوري قطعات هواپيما و عمليات هوايي در پادگان هوايي «تاجي»...
- آيا آن شخصي كه شما را به آنجا برد اكنون در بغداد است؟
- منتظر آمدنش هستم اما شايد توسط صدام اعدام شده باشد...

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/5492

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بخش 49: اكنون صدام معارض است' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016