چهارشنبه 26 فروردین 1383

سخت نگیر


برای آنان که شاید از یکدیگر دور افتاده اند ... هنوز بختی هست تا دریابند ... که پاسخی وجود خواهد داشت: سخت نگیر

Let it be
The Beatles

ترانه ای از بیتلز
سرایندگان: پل مک کارتنی و جان لنون
آوازه خوان اصلی: پل مک کارتنی

beatels.jpg

این ترانه توسط پل مک کارتنی سروده شد. او این ترانه را برای مادرش مری سرود. مادرش در سال 1955 زمانی که او 14 ساله بود، مرد. اما بارها از این برای ترانه ای مذهبی نیز استفاده شد. این ترانه در آلبوم Let it be آمد، اولین بار در ژانویه 1969 ضبط شد و در 21 مارس 1970 به عنوان بهترین ترانه دورانش شناخته شد.
ترجمه ترانه: شهرزاد سامانی

متن ترانه را از اینجا بشنوید


سخت نگیر

زمانی که خود را در بستری از مشکلات می یابم
مادرمری به سراغم می آید
در حالی که هوشمندانه می گوید: سخت نگیر
و در ساعات تاریکی من
در مقابل من ایستاده است
هوشمندانه می گوید: سخت نگیر
سخت نگیر، سخت نگیر، سخت نگیر، سخت نگیر
کلمات هوشمندانه را نجوا می کند: سخت نگیر

و زمانی که مردمانی دلشکسته
که در این جهان زندگی می کنند
می دانند پاسخی وجود خواهد داشت: سخت نگیر
برای آنان که شاید از یکدیگر دور افتاده اند
هنوز بختی هست تا دریابند
که پاسخی وجود خواهد داشت: سخت نگیر
سخت نگیر، سخت نگیر، سخت نگیر، سخت نگیر
پاسخی وجود خواهد داشت: سخت نگیر
گذار بماند، بگذار بماند، بگذار بماند، بگذار بماند
کلمات هوشمندانه را نجوا می کند: سخت نگیر

و زمانی که شب ابری است
هنوز نوری بر من می تابد
می تابد تا فردا، سخت نگیر
با آوای موسیقی از خواب برمی خیزم
مادرمری به سراغم می آید، سخت نگیر
هوشمندانه می گوید: سخت نگیر
سخت نگیر، سخت نگیر، سخت نگیر، سخت نگیر
پاسخی وجود خواهد داشت: سخت نگیر
سخت نگیر، سخت نگیر، سخت نگیر، سخت نگیر
پاسخی وجود خواهد داشت: سخت نگیر
سخت نگیر، سخت نگیر، سخت نگیر، سخت نگیر
کلمات هوشمندانه را نجوا می کند: سخت نگیر

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/6449

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سخت نگیر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2008