دوشنبه 14 اردیبهشت 1383

مسیح فریاد سرباز منجمد شده است


مسیح فریاد کهنه سرباز منجمد شده است ... کفتار درپوش را می شکند و رود به چمنزار می ریزد ... و مه در بطری جین اش می پیچد

What God Wants pt 3
From the album Amused to Death 1992
Roger Waters

ترجمه سومین قسمت سرگرمی تاسرحد مرگ را از این صفحه می خوانید و می شنوید.
عنوان آلبوم سرگرمی تاسرحد مرگ از کتاب نیل پستمن به همین نام است: تاسرحد مرگ خودمان را سرگرم کنیم، یا خودمان را با مرگ سرگرم کنیم. داستان درباره کشوری است که در آنجا توجه زیادی به مدل موی سیاستمداران، لباس آنها، روابط خصوصی، شیوه برخورد با تلویزیون و سیاست می شود. اشاراتی به بمباران لیبی توسط هواپیماهای آمریکایی موجود در انگلیس، قتل عام میدان تیان من و فجایع تروریستی نیز در این اشعار می شود. این آلبوم تقدیم شده است به سرجوخه ویلیام هوبارد، یک قربانی جنگ اول جهانی.

ترجمه قسمت اول و دوم سرگرمی تا سرحد مرگ را در این صفحه خواندید. امروز ترجمه قسمت سوم را می توانید بخوانید و صدای آنرا از اینجا بشنوید.

ترجمه: شهرزاد سامانی، بازنویسی: ابراهیم نبوی

هر چه خدا بخواهد (قسمت سوم)

نترس، این فقط یک تجارت است
پیامبر بیگانه آه کشید
لاشخور و زاغ صندوق پول را از چنگش درآوردند
میمون در گوشه ای ارقام را در کتابش می نوشت

در هنگام تسویه حساب اتاق هتل انگشتان خانم به طرف دخل پول رفت
و کاپیتان فهرست غذای روز را فرستاد
و بانک ها در همه جای دنیا پخش شدند، بانک مسیحی ها و مسلمانان و هندوها و یهودی ها
و مردمانی از هر نژاد و کیش و رنگ پوست زانو زدند و..
نیایش کردند
راکون و موش خرما با وسواس کیسه های ارز را درست می کنند
اما میمون در گوشه ای، بله، او کم کم از دیدرس خارج می شود

مسیح فریاد کهنه سرباز منجمد شده است
کفتار درپوش را می شکند و رود به چمنزار می ریزد
و مه در بطری جین اش می پیچد
او هم سنگی برمی دارد که شبیه استخوان است
گلوله ها پرواز می کند و رودخانه خشک می شود
دخترهای چاق آه می کشند و مدیران هماهنگی شبکه دراز می کشند
و سرباز در بخش ویدئو تنها می ماند
اما میمون تماشا نمی کند
او سرخورد توی آشپزخانه تا ظرفها را جمع کند و به تلفن جواب بدهد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/7184

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مسیح فریاد سرباز منجمد شده است' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2008