چهارشنبه 23 مهر 1382

رامين ناصح به يك سال حبس محكوم شد!

رامين ناصح دبيركلّ حزب آينده سازان ايران و عضو شوراي مركزي جبهه ملّي ايران كه چندي پيش در جريان برگزاري مراسم معارفه جبهة ملّي در اهواز دستگير و با كفالت 100 ميليون توماني آزاد شده بود، به اتّهام «تبليغ عليه نظام از طريق انتشار نشريه و برگزاري جلسات» به يك سال حبس محكوم شد كه اين حكم براي پنج سال معلّق شده است. حكم را دادرس شعبه 2 دادگاه انقلاب اهواز بنام قاضي اسدي صادر كرده است.

روابط عمومي حزب آينده سازان ايران

ayandesazan@parsimail.com
تلفن: 6184939 0911

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در همين زمينه:

دنبالک:
http://akhbar.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/338

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'رامين ناصح به يك سال حبس محكوم شد!' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016