دوشنبه 30 شهريور 1383

کوفي عنان:هيچ چيز دربرابر تلاش ما براي برقراري صلح وتوسعه،خطرناک‌‏تر ازجهان متفرق ازنظر خطوط مذهبي،قومي وفرهنگي نيست،ايلنا

تهران-خبرگزاري کار ايران
دبير کل سازمان ملل متحد در پيامي به مناسبت روز جهاني صلح در 21 سپتامبر 2004 برابر با 31 شهريور ماه 1383 خواستار همبستگي عظيم‌‏تر بين المللي براي برخورد با وضعيت‌‏هاي اضطراري انساني مانند رخداد دارفور شد.
به گزارش سرويس ديپلماتيک ايلنا به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد ،متن کامل پيام کوفي عنان به شرح زير است:
روز بين المللي صلح همواره مناسبتي ويژه است اما امسال اهميت بيشتري دارد. به دليل اينکه روز بين المللي صلح امسال مصادف است با پنجاهمين سالگرد "ناقوس صلح" که ما هر ساله آن را در اين روز به صدا در مي‌‏آوريم.
در سال 1954 اين ناقوس به وسيه سکه‌‏هاي اهدايي کودکان 60 کشور، ريخته‌‏گري و سپس از طرف انجمن ملل متحد ژاپن به سازمان ملل اهدا شد.
از آن پس طي نيم قرن اين ناقوس پيام محکمي درباره آمال بشريت براي صلح به سراسر جهان ارسال کرده است. همواره از هنگام اوج دوران جنگ سرد تا ظهور درگيري‌‏هاي درون کشوري، از زمان بحران گسترش بيماري ايدز تا تشديد تروريسم، آواي اين ناقوس، مستمر، رسا و واقعي باقي مانده است.
در حالي که به فجايع سال گذشته فکر مي‌‏کنيم، امروز به زنگ اين ناقوس به عنوان تسلي گوش فرا مي‌‏دهيم و همچنان که خود را جهت حرکت در مسير پيش رويمان آماده مي‌‏کنيم، آن را به عنوان منبع کسب نيرو مي‌‏نگريم. همزمان با گردهمايي کشورهاي جهان در اين هفته در پنجاه و نهمين اجلاس مجمع عمومي، مي‌‏دانيم چالش‌‏هاي بسيار زيادي پيش روي ما است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

براي مواجه شدن با اين چالش‌‏ها، معتقدم تعدادي از اولويت‌‏هاي اساسي شايسته توجه ويژه هستند.ما نيازمند تلاش براي تحکيم نظام امنيت دسته جمعي و تضمين تقويت آن به منظور رويارويي با تهديدها در قرن بيست‌‏ و يکم هستيم. هيأت عالي رتبه‌‏اي که اينجانب سال گذشته تعيين کردم در حال تلاش سخت براي ارائه ايده‌‏اي در جهت دستيابي به اين اهداف است.
ما بايد همبستگي عظيم‌‏تر بين المللي براي برخورد با وضعيت‌‏هاي اضطراري انساني مانند رخدادهاي دارفور داشته باشيم.
ما نيازمند تحکيم بهتر مشارکت واقعي جهان براي توسعه،مبارزه با گرسنگي ، جهل ،فقر، بيماري و رسيدن به اهداف توسعه هزاره هستيم يعني آنچه که کشورهاي عضو ملل متحد به عنوان نقشه اصلي براي ايجاد جهاني بهتر در قرن بيست و يکم ترسيم کرده‌‏اند.
ما نياز داريم تا بردباري و درک بيشتري را ميان مردم جهان ترويج کنيم.
هيچ چيز در برابر تلاش ما براي برقراري صلح و توسعه، خطرناک‌‏تر از جهان متفرق از نظر خطوط مذهبي، قومي و فرهنگي نيست.
ما بايد درون هر ملت و در ميان تمام ملل اتحادي بر اساس انسانيت مشترکمان ترويج کنيم.

در همين زمينه:

Copyright: gooya.com 2016