جمعه 10 مهر 1383

بيا نيه 275 تن از دانشگاهيان و فعالان سياسي و مطبوعاتي ايراني پيرامون محكوميت تروريسم و خشونت

به نام خدا
آدم ربايي و آدم‌كشي به هر نامي محكوم است

در ماه¬هاي اخير جهان شاهد ارتكاب جنايات انساني زير پوشش اسلام بوده است. گروه¬هاي مشكوك متاسفانه به نام "اسلام" مردم غيرنظامي از مليت¬هاي مختلف را مي¬ربايند و سپس با كمال بي¬رحمي آنان را سر مي¬برند و حتي وقيحانه فيلم جنايات خود را به نمايش عمومي مي¬گذارند.
در دوراني كه نهادها و مراكز قدرتمندي در دنيا، با تمام قوا عليه مسلمانان و اسلام بسيج و تجهيز شده¬اند و با استفاده از امكانات وسيع خطر موهوم اسلام ـ Islam fobia ـ را تبليغ مي¬كنند، گروگانگيري زنان و كودكان و آدم ربايي¬ و سربريدن‌ شهروندان غيرنظامي و افراد بي گناه تنها آب به آسياب ريختن دشمنان مراكز سياسي و تبليغاتي ضد اسلام و مسلمان و برنامه‌ها و اهداف آنان است.
رفتارغيرانساني نيروهاي نظامي اشغالگر در فلسطين، عراق، چچن و افغانستان با مسلمانان و مردم بومي،اعمالي غيرانساني، خلاف مفاد پيمان ها و ميثاق هاي بين‌المللي شناخته شده و غيرقابل دفاع است. اما، آدم‌ربايي و قتل
به نام اسلام، دين رحمت و عطوفت به مراتب زشت‌تر و از ديد مسلمانان موهن و زيانبار و غيرقابل قبول است.
ما با اعلام انزجار خويش از چنين اقدام هايي بار ديگر تاكيد مي كنيم كه چنين رفتار و كرداري هيچگونه ارتباطي با اسلام ندارد، و خلاف آموزه¬هاي اسلامي و ارزش‌هاي قرآني و نير منافع و مصالح مسلمانان جهان است.
ما ضمن تقبيح ادامه حضور دولت هاي اشغالگر و نيروهاي نظامي مستقر در عراق از آنها مي‌خواهيم هر چه سريعتر مديريت و مسئوليت حل بحران عراق را به سازمان ملل متحد واگذار كرده و زمينه را براي انتقال قدرت سريع به نمايندگان منتخب مردم فراهم آورند. ما هم چنين از گروه¬هايي كه به نام اسلام مرتكب اين رفتارهاي
ضد بشري مي¬شوند مي¬خواهيم هرچه سريع تر و بدون قيد و شرط به اين نوع عمليات پايان بخشند.
ما از جامعه جهاني مي‌خواهيم شرايطي را فراهم سازند تا رژيم اشغالگر اسرائيل با تمكين به قطعنامه¬هاي سازمان ملل متحد،زمينه را براي استقرار صلح در خاورميانه و پايان دادن به كشتار بيگناهان فراهم سازد.
ما از دولت روسيه مي‌خواهيم به جاي بكارگيري ابزار سركوب، از طريق مذاكره با نمايندگان مردم چچن بحران كنوني را حل و فصل نمايد.
ما امضا كنندگان اين بيانيه همچنين از عالمان ديني و مسلمانان آگاه در سرتاسر دنيا دعوت
مي¬كنيم تا مخالفت صريح و روشن خود را با اين شيوه¬هاي غيرقابل قبول اعلام و اينگونه اعمال زشت وغير انساني را به شدت محكوم نمايند.

10مهر ماه 1383
آزادي محمد، آصفي حميد،آقاجري زهره،آقايي مسعود، آملي مقدم ناصر،ابوذري عباس، احراري حميد، احمدي محمدعلي، احمدي نعمت، ادب بهاءالدين، اربابي حسن، ارغنده‌پور كريم ، اسلامي يدالله، اسماعيلي حميد،
اشفاق مرتضي،اكبرزادگان عليرضا،اكبري محمدعلي،اكبرين محمدجواد، اكرمي علي، اميني اسدالله،
انصاري‌راد حسين، ايازي محمدعلي، ايزدي مصطفي،بازرگان ابوالفضل، بازرگان عبدالعلي، بازرگان فرشته،
بازرگان محمدنويد، بازرگاني كمال الدين،‌ باستاني حسين،باقي عمادالدين،بهشتي حميد ، بختيارنژاد پروين، بديع‌زادگان سيداكبر،بديعي مجتبي،‌ برهاني رحمت الله، بسته نگار محمد، بني‌ اسدي‌محمدحسين،
بهزادي محمد،بهفروزي محمد ، بيطرف صفا، پايا حسين، پايا علي،‌ پدرام مسعود،‌پوراظهري عباس ، پويان رضا ، پورعزيزي سعيد،‌ پيران پرويز،پيران ناصر ،پيش‌بين محمود،‌ پيمان حبيب الله،‌ پيمان مجيد،‌ تاجرنيا علي،‌
تاج‌زاده سيدمصطفي،‌ تاجيك عبدالرضا،‌ تكفلي غلامحسين، تنها مصطفي، تهراني رضا، توسلي سارا،
توسلي غلامعباس، توسلي محمد، توسلي محمدرضا، توكلي خالد، تولايي مجيد،جابري مجيد، جلالي زاده جلال، جلايي‌پور حميدرضا، جمشيدي فريده،جوادي‌حصارمحمدصادق، حاج كتابي علي،حاجي رضا ،حافظي بهمن، حجاريان سعيد،حجازي طه، حريري حسين، حقيقت‌جو فاطمه، حكمت علي، حكيمي ابوالفضل،‌ حكيمي عبدالكريم، حكيمي مجيد، خائف جعفر، خرم امير، خسروي همايون،خضوعي حشمت الله،خليل نيا محمد،
خليلي‌اردكاني‌ محمدحسين، خوش‌محمدي اسماعيل،خير انديش هوشنگ، دادخواه سيدمحمدعلي،‌ دادفر محمد، دادمهر رسول، داسه حاصل، داودي مهاجر فريبا، درايتي مصطفي، دردكشان مصطفي، درودي سعيد،
دروديان محمدحسين،دفتري پروين دخت،دل آسائي محمود، دواني مصيب، رئيس طوسي رضا، رباني محمدصادق،‌ رجائيان محمدجواد، رجايي عليرضا، رسولي محمدصادق،‌ رضائي احد،‌ رضاخاني بهمن، رضوي‌فقيه سعيد،
رفيعي حسين،‌رهنما مهدي، زاهد فياض، زره ساز جمال، زمان حسين، زماني محمدابراهيم، زندي نيا پرويز،
زهدي محمدرضا، زيدآبادي احمد، ساريخاني عليرضا،‌ ساعي احمد، سپهر مسعود، سجادي داريوش، سحابي عزت الله، سحابي فريدون،سحابي منصور، سحابي هاله ،سحرخيز عيسي،‌سروش عبدالكريم،‌ سعدايي محمدعلي،
سرچمي محمد،سعيدي سعيده،‌ سلطاني عبدالفتاح، سلطانزاده علي، سليماني بهيار، سمتي هادي،‌سمتي احمد،
سيدآبادي علي‌اصغر،‌ سيدزاده سيدرضا، سيف‌زاده سيدمحمد، سينايي وحيد،شاددل بصير محمود،شامخي تقي ،
شاملو علي ، شاكري ابراهيم، شانه‌چي محمد، شاه‌حسيني حسين، شريعتي سعيد، شريف محمد، شكري كاظم،
شمبوري الله وردي، شمس‌الواعظين ماشاءالله‌، شيرزاد احمد، صديقي نادر، صابر فيروزه، صالح جلالي رضا،
صباغيان هاشم، صدر رضا، صدرحاج‌سيدجوادي احمد،‌ صلواتي فضل‌الله،‌ صميمي كيوان، ضرغامي علي‌اشرف، ضرغامي فريدون، طالقاني اعظم، طالقاني طاهره . طالقاني حسام، طالقاني نرگس، طاهري اكبر،طاهري رئوف، طاهري محمد، طيراني امير، عبادي شيرين، عباس‌زادگان سيدجعفر، عسگري داود، عرب‌زاده حسن،
عرب‌سرخي فيض‌الله،عليزاده نائيني طاهره، عليزاده نائيني علي، علوي‌تبار علي‌رضا، عمادي محمدجعفر،
عمراني محمود، غروي علي‌اصغر، غروي عليرضا، غروي ماجد، غروي مسيح، غفارزاده سعيد، غفاري مسعود،
غفراني علي، غني مهدي، فراهاني مجيد،فراسنخواه مقصود،فرزدي غفار، فريد اعلم حسن، قابل احمد،
قابل هادي،قشقائي خسرو، قشقائي ماهرو، قلي‌زاده رحمان‌قلي،قندي زاده عبد المجيد،قهاري نظام الدين،
قهرماني مصطفي، قياسي حجت‌الله،قوچاني محمد،كارشناس مجيد،كارگشا رحمان،كاظميان مرتضي،كامبوزيا جعفر،‌ كديور محسن، كردپور خسرو، كردپور مسعود،كرمي علي،كمالي احمد سرائي فاطمه، كميجاني فرج،
كميليان ناصر،كوثري يعقوب، كولايي الهه،‌ كيانوش‌راد محمد،‌ گلابي جعفر،‌ گل‌افرا بيژن،‌ گوارايي فاطمه،‌
لدني مسعود،‌ لقمانيان حسين،‌ متقي محمد تقي، مجاهد حسين، محققي محسن، محمدي اردهالي محمد،
محمدي نرگس، مدني سعيد،مديحي ماشاءالله، مرتاضي لنگرودي مرضيه، مزروعي رجبعلي،مسكين مصطفي،
مسموعي رضا،مصطفوي ليلا، مصطفوي مصطفي، مصلحي عباس، مظفر محمد‌جواد، معين فر علي اكبر،
مفيدي بدرالسادات، مقدم مرتضي، ملتي فهيمه، منتظري احمد، منصوريان خسرو،موسوي سعادنلو سيد رضا،
مولايي يوسف، مولوي محمد، مومني محمود، ميرخاني امير،‌ ميرزاده وحيد، ميرزايي الله‌كرم،
ميرشمس شهشهاني ابوالفضل، نبوي سيداحمد، نراقي حسن، نعيم‌پور محمود،نكو فر امير، نكوروح محمود،
نكوفر محمدتقي، نوحي سيدحميد،نوربخش فخرالسادات، نوربخش منوچهر، نوري كسري، ولي بيك باقر،
ولي بيك جليل، واعظ عبايي مهدي، ورپايي رسول، هاشمي ناصر،هدايتي سيدهاشم، هادوي احمد، هاديان ناصر، هادي‌زاده علي اصغر، هادي زاده يزدي هادي، هندي عليرضا، هوشمند احسان،والي اكبر،
ياوري رحيم، يحيايي علي‌فريد، يزدي ابراهيم،‌ يگانلي ناصر، يوسفيان رضا.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در همين زمينه:

دنبالک:
http://akhbar.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/12578

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيا نيه 275 تن از دانشگاهيان و فعالان سياسي و مطبوعاتي ايراني پيرامون محكوميت تروريسم و خشونت' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016