شنبه 30 آبان 1383

شريعتمداري: توافقنامه اخير نامشروع و غيرقانوني است، کيهان

متأسفانه ايران در توافقنامه اخير به خواسته نامشروع و غيرقانوني اروپا تن داده است.
مديرمسئول روزنامه كيهان تصريح كرد: طرف ايراني در توافقنامه پاريس به خواسته نامشروع و غيرقانوني اروپا تن داده است.
شريعتمداري در مصاحبه با برنامه تا انتهاي شبكه خبر سيما با بيان اينكه طرف اروپايي تعليق نامحدود را در توافقنامه پاريس عنوان كرده است گفت: جمهوري اسلامي ايران در ابتدا اين خواسته اروپا را رد كرد اما آنها ضمن آنكه تعليق زمان دار را مطرح كردند، نقطه پايان تعليق را نامحدود گذاشتند اين مقوله در 2جاي توافقنامه ذكر و منوط به پيشرفت مذاكرات و توافق شده است.
مديرمسئول روزنامه كيهان با اشاره به اينكه در حقوق بين الملل و حقوق جاري تعهد بايد قابل ارزيابي باشد اظهار داشت: مذاكره با سه كشور اروپايي مسئله فعاليت هسته اي ايران را از بستر حقوق و فني خارج و وارد بستر سياسي كرده اند كه در آن معيار شخص براي ارزيابي وجود ندارد.
شريعتمداري تصريح كرد: در توافقنامه پاريس از تعليق بعنوان يك مسئله اساسي يادشده كه اين مسئله بار حقوقي دارد و تيرك اساسي و اصلي اين توافقنامه است، بنابراين تعليق داوطلبانه يك ترفند سياسي است كه به ايران تحميل شده است.
وي اضافه كرد: در عرف حقوق بين الملل براي اقدام داوطلبانه شرط و شروط نمي گذارند اما اروپائيان براي تعليق شروطي تعيين كرده اند.
شريعتمداري افزود: اروپائيان در توافقنامه پاريس از ايران تعهد همراه با تضمين گرفته و در قبال آن وعده هاي بدون تضمين داده اند.
مديرمسئول روزنامه كيهان با بيان اينكه هر 5سال يكبار اجلاس بازنگري ان پي تي تشكيل مي شود تصريح كرد: اين اجلاس در سال2005 تشكيل خواهد شد و اين بار آمريكا طرحي ارائه خواهد كرد تا اعضاي NPT به چند دسته تقسيم شوند و كشورهايي كه چرخه سوخت فعال ندارند از داشتن اين فناوري محروم شوند و البته مي دانيم كه كشور ما نيز چرخه سوخت دارد اما به سبب توافقنامه پاريس و تعليق در مدت مذاكرات اين چرخه غيرفعال است.
وي اينكه طرف ايراني براي فرار از قطعنامه، موافقتنامه پاريس را پذيرفته قابل قبول ندانست و گفت: عرصه فعاليت آژانس مباني حقوقي و فني است و بايد توجه داشت كه طرف معامله ما آژانس است و نه اتحاديه اروپا.
وي با بيان اينكه در توافقنامه پاريس ردپاي توطئه و پايبند نبودن به تعهد از سوي طرف اروپايي ديده مي شود افزود: در توافقنامه پاريس به ماده2 ان .پي تي اشاره شده است اما به ماده4 ان پي تي كه حق برخورداري از غني سازي اورانيوم در آن است اشاره نشده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مديرمسئول روزنامه كيهان در پاسخ به اظهارنظر برخي از مسئولان مذاكره كننده كه اروپا در اين توافقنامه حق استفاده از فناوري صلح آميز هسته اي و چرخه سوخت را براي ايران به رسميت شناخته است گفت: اين چه دستاوردي است؟ زيرا هنگامي كه وارد ان پي تي شديم اين حق براي ايران ثبت شد. آيا اين نفي عضويت 36ساله ايران در ان پي تي نيست.
وي درباره بند مربوط به مبارزه با تروريسم در توافقنامه اخير خاطرنشان كرد: اظهارات اروپا درباره تروريسم در مذاكرات با ايران بازي سياسي است.
وي تصريح كرد: اروپا قصد دارد با مطرح كردن مسائل خارج از بحث در مذاكره با ايران وقت تلف كند و بحث درباره پرونده هسته اي ايران را تا بهار سال2005 زنده نگهدارد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/14641

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شريعتمداري: توافقنامه اخير نامشروع و غيرقانوني است، کيهان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016