پنجشنبه 5 آذر 1383

عليرضا رجايي: مسايل هسته اي نشان داد كه جريان راست به سه بخش «اتوپيست»،«واقعگرا» و«محافظه كار» تقسيم شده است، رويداد

«عليرضا رجايي» از فعالان ملي-مذهبي معتقد است كه قضيه انرژي هسته‌اي اختلافاتي را كه پيش‌بيني مي‌شد در راست افراطي ايجاد كند، پديدار كرد.
رجايي روز چهارشنبه چهارم آذرماه درگفت‌وگو با خبرنگار «رويداد» گفت: بسياري از تحليلگران سياسي قبلاً نيز اشاره كرده بودند در داخل بدنه راست افراطي تعارضي ديده مي‌شود كه آن را به شكل تفكيك راست افراطي و محافظه‌كار توضيح مي‌دادند.
وي با اشاره به مذاكرات پاريس و وين و اختلافاتي كه درميان راست افراطي پديدارشده است، جريان راست افراطي را به دو گرايش اتوپيست و واقع‌گرا تقسيم كرد و گفت: در گرايش راست افراطي اتوپيست بر اساس تلقي كه از انقلاب اسلامي و نظام سياسي متعاقب از آن وجود دارد، بقاي اين انقلاب و نظام مستلزم گسترش نسبي و تدريجي در بدنه جهان اسلام است و در داخل نيز معتقد است كه بايد كالبدي يكپارچه و همه‌جانبه ايجاد شود كه حاصل اين تفكر در صحنه خارجي نوعي جنگ كم شدت دايمي در داخل و خارج از كشور است.
وي در توضيح «جنگ كم شدت» گفت: جنگ كم شدت به شكل حمله به منافع كشورهاي آمريكا در خارج از مرزهاي ايران است و در داخل هم به شكل‌ نفي همه گروه‌هايي است كه از نظر آنها مخالف هستند.
اما وي به بيان تفكرات راست افراطي واقع‌گرا پرداخت و گفت: اين جريان معتقد است كه انقلاب اسلامي و نظام سياسي برآمده ازآن پديده‌اي نيست كه در موضع تهاجم قرار داشته باشد، بلكه بايد در موضع دفاع باشد.
وي افزود: اين جريان بر اين باور است كه ما در معرض تهديدهاي امنيتي- نظامي بين‌المللي هستيم و بدين جهت كه نيروهاي ما واجد تعارض نيستند، بايد تعارض‌هاي بين‌المللي را از طريق ابزار ديپلماتيك به حداقل رساند.
رجايي درباره تفكرات راست افراطي واقع‌گرا در داخل كشور گفت: از نظر آنها بايد تلاش شود تا نيروهايي كه همسو با آنها نيستند در برنامه‌هاي اين جريان هضم شوند و اگر چنين امكاني وجود ندارد، بايد به برخورد با آنها با زمينه‌اي محدود پرداخت. يعني شرايط انفعال آنها را فراهم كرد.
اين كارشناس مسائل سياسي معتقد است كه اين دو گرايش از راست افراطي در بلندمدت زاويه‌دار مي‌شود و در مقابل شكاف راست افراطي و محافظه كار نيز نمايان‌تر مي‌گردد و راست واقع‌گرا به راست محافظه‌‌كار نزديك مي‌شود.
رجايي درباره تأثير مسائل هسته‌اي ايران بر معادلات سياسي كشور چون مسأله حقوق بشر و انتخابات رياست جمهوري گفت: با توجه به اينكه راست افراطي از ابزارهاي قابل توجهي در ايران برخوردار است و اگر چه واقعيتي است كه در اقليت وجود دارد، ولي به انعطاف در مقابل فشارها تن نمي‌دهد.
وي افزود: آنها در حوزه حقوق بشر و انتخابات رياست جمهوري كه بدنه يكپارچه كالبد او را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد، انعطاف‌پذير نخواهند بود.
وي سپس تصريح كرد: به جز اين حوزه از راست افراطي نيز از طرف بقيه جناح‌هاي موجود از منتهي‌اليه راست افراطي و جناح‌هاي چپ بيرون از نظام بايد انعطاف‌هايي در اين حوزه‌ها ايجاد شود. هر چند انعطاف‌ها در ميان آنها يكسان نيست و راست افراطي حداقل و چپ اپوزيسيون حداكثر انعطاف را نشان مي‌دهد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

رجايي با ارائه چنين تحليلي به نتيجه‌گيري پرداخت و تأكيد كرد بنابراين آنها هميشه به يك دشمن فرضي نياز دارند تا به توجيه عملكرد خود در ايجاد نوعي جنگ كم شدت در داخل وخارج بپردازند و لذا حاصل جمع افكار آنها عبارت است از اينكه پيوسته ايران در شرايط ويژه قرار دارد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/14835

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'عليرضا رجايي: مسايل هسته اي نشان داد كه جريان راست به سه بخش «اتوپيست»،«واقعگرا» و«محافظه كار» تقسيم شده است، رويداد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016